İso 9000 nedir

İso 9000 nedir? İso 9000 Kalite yönetim Sistemi Standardı İso 9001:2008 olarak adlandırılan uluslararası standardın 9000 serisi olarak yayınlanmış ilk versiyonudur. İso standartları her 5 yılda bir teknik komite tarafından revize edilmek durumundadır.

Revizyon zorunluluğu;

 • Teknolojik yenikliklere uyum sağlanması
 • Sistemsel çözümlerin geliştirilmesiyle insan kaynağından tasarruf edilmesi
 • Sektörel gelişmelerin değerlendirilerek standartların revize edilmesi

İhtiyaçlarından dolayı getirilmiştir.

Bazı kuruluşlar İso 9000 ve iso 9001 standartlarını birbirinden bağımsız veya ayrı belgeler olarak algılamaktadırlar. İso 9000 serisi iso 9001 standardının bir önceki versiyonudur.

Kuruluşlarda iso 9000 olarak asılı bulunan belgeler, belge yenileme denetimlerinin ardından iso 9001 olarak değiştirilmiştir. Belgesini yenilemeyen bazı firmalarda standardın eski versiyonu görülebilmektedir. İso 9000 belgesini asılı bulunduran firmalar belgelerini yenilememiş kabul edilmektedir. Sebebi bilinmemesine rağmen halen “iso 9000 kalite yönetim sistemi” kelimeleri kullanıcılar tarafından arama motorlarında aranmaktadır.

İso 9000 veya yeni versiyonu olan iso 9001 belgesine sahip olan kuruluşlar;

 • Uluslararası standardın kabul kriterlerine göre yönetilirler. (İso standardının gereklilikleri gerçekten uygulanırsa)
 • Sürekli iyileştirme çevrimi etkin olarak çalışır.
 • Müşteri beklentilerini karşılama oranı artar. Servis kriterlerinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi
 • İso belgesi kuruluşlara pazar avantajı,

sağlar.

İso 9000 nedir? Kuruluşlara hangi faydaları sağlar?

 • Firmaların müşteri algısındaki imajlarının yükselmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyet oranının giderek yükselmesine olanak verir.
 • Satışların, müşterilerin artmasını sağlar.
 • Rekabet etme kabiliyetinin artmasına etki eder.
 • Tedarikçi ve iş ortaklarının daha iyi yönetilmesine olanak verir. Tedarikçilerle faydaya dayalı ilişkiler kurulmasını sağlar.
 • Yönetimin etkinliği ve yönetime olan bakış iyileşir.
 • Ürün ve hizmet maliyetleri azalır.
 • Kurum kültürünün oturmasına olnak verir.
 • Kalite bilinci oluşur.
 • Kalite bilinci organizasyonun en alt birimlerine kadar sirayet eder.
 • Etkin bir doküman yönetim sistemi sağlanır.
 • Kişiye bağımlılık azalır, işler sistematize edilir.
 • Faaliyetlerde standardizasyon sağlanır, iş yapma biçimleri tek tipliliğe doğru dönüşür.
 • Verimlilik artar.

İso 9000 nedir?

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardı, İso 9001:2008 standardının 1987 yılında yayınlanan versiyonudur.