5 S

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir.  Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder.  Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

 

 • Ayıklama (Seiri)
 • Düzen(Seiton)
 • Temizlik (Seiso)
 • Standartlaştırma (Seiketsu)
 • Disiplin (Shitsuke)

 

 

 

5 S Nedir

5 S Nedir
5 S Nedir

 

5 S Nedir?

5 S İle Yola Koyulun

5 S Sisteminin Sürekli Başarısı İçin Üç Sır

 • 5 S uygulamaları ile kazanılmış çıktıların sürdürülebilmesinin anahtarı ayrıştırma safhasından önce standartlaştırma ve sistematikleştirme aşamasının uygulanmasıdır.
 • Sistemin ilk sonuçlarının skorlanmasından önce çalışanların 5 S uygulamalarına olan ihtiyacının oluşturulması ve rekabetin teşvik edilmesi gerekir.
 • Sistemin temel noktası üretim veya müşteri odaklı faaliyetlerin iyileştirilmesidir.

5 S ile ilgili bazı gizemler bugüne kadar hiç kimse tarafından aydınlatılmamıştır. Bu gizemlere geçmeden önce bazı soruların cevaplanması gerekmektedir.

 • 5 S nedir?
 • 5 S uygulamasının önemi nedir?
 • 5 S uygulamalarında birçok firmanın hata yapmasının sebepleri nelerdir?

5 S ssitemi çalışma ortamlarını dağınık yapıdan kurtaran, daha görsel ve emniyetli hale getiren bir yönetim sistemi tekniğidir. S harflerinin birbirleri arasındaki ilişki Japoncadan gelmektedir.

Ayıkla, temizle, ayarla, düzenle, standartlaştır ve sistematize et. Kısaca 5 S çalışma ortamlarını temizler ve organize hale getirir. Bu söylenenler çok kolay görünüyor ve kesin gerçekleşiyor. Çalışma ortamının düzenli hale getirilmesi konusunda kimin itirazı olabilir ki? Herhangi bir kurumun inisiyatif ile organize edilmesi karışık bir süreçtir. Liderler organizasyon içerisinde değişiklik ihtiyacını tespit ederler ve organizasyon adına gerekli değişikliğin yapılması için projeye şampiyon atarlar (proje sorumlusu). Şampiyon süreci tutkulu bir biçimde başlatır. Şampiyon küçük bir pilot alanda çalışmalarına başlar ve çalışanlara aşağıdaki soruları sorar;

 • Çalışanların ne istediğini ayrıştır
 • Gereksiz işlerin temizlenmesi ile işyerinin toparlanması
 • İşleri düzene sok, her şey için mantıklı bir alan belirle ve her şeyi kendi yerine koy

Bu noktada organizasyon süreci durdurur ve ilk sonuçları kutlar. Çünkü artık çalışma ortamı daha düzenlidir. Bu aşamadan sonra çoğu zaman organizasyonlar standartlaştırma sürdürme olan bir sonraki aşamaya geçer. Tam bu noktada körelme veya şaşırma yaşanır.

Bir sahanın temizliği bittikten sonra şampiyon diğer sürece geçer ve aynı faaliyetler tekrarlanır. Netice olarak dikkate değer gelişmeler, daha rahat bir çalışma ortamı durumunun organizasyonda kavranması ile kuruluşta başarılı bir tablo ortaya çıkar. Bu noktada kuruluş hız ve faaliyetlerde ilerleme elde eder.

Sonunda şampiyon ve yönetim oldukça iyi hissederler ve herkese bu yolda ilerlemelerini tavsiye ederler. Artık çalışma ortamı belirgin olarak daha iyi ve daha emniyetlidir.