10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency and Adaptability

10-simple-steps-to-increase-effectiveness-efficiency-and-adaptability
10-simple-steps-to-increase-effectiveness-efficiency-and-adaptability

10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency and Adaptability

 

The Power of Business Process Improvement techniques have been proven by many industiries. The most important concern there is how to apply them into different industies to fit the individuel company. It is realy crucial to find the best posture for your organization. To simplify the process I have underlined a roadmap for.

 

The Power of Business Process Improvement

 

 1. Develop the process inventory.
 2. Establish the foundation.
 3. Draw the process map.
 4. Estimate time and cost.
 5. Verify the process map.
 6. Apply improvement techniques.
 7. Create internal controls, tools and metrics.
 8. Test and rework.
 9. Implement the change.
 10. Drive continuous improvement.

 

Your feedbacks will be appreciated.

 

 

 

Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları

Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları
Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları

 

Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları

Üretim süreçleri içerisinde özellikle toplama usulü bant sistemi ile ürün sağlayan üretim fabrikaları çoğu zaman kalite konuları ile ilgili meydan okuyan süreçler ile karşı karşıyadır. Müşterilerin korunması için üretim esnasında oluşan hata ve arızaların tekrar oluşmasının engellenmesi için kök neden analizi ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Süreçlerin garanti altına alınması için faaliyetlere yönelik kontroller planlanabilir fakat üretim aşamalarının birçok farklı noktasında hata ve arızalar oluşabilir. Kalite kontrol faaliyetlerinin yanlış süreçlere uygulanması denetim maliyetlerini, operasyonel giderleri ve ileriki kalite kontrol faaliyetlerinin etkinliğini olumsuz etkiler. Birazdan size göstereceğimiz kalite akışı operasyondan müşteri süreçlerine kadar mükemmel tasarım için temel oluşturabilir. Kalite döngüsü üretim ve toplama bantlarının kalite entegrasyonu ile sistematik yaklaşım bakış açısıyla yönetilmesine imkan verir. Sistem kalite sürecine çapraz fonksiyonel ekip çalışması ile entegre edilmiştir ve kalitenin geliştirilmesi için ilave kalite kontrolü gerektirmez. Size örneğini sunacağımız kalite döngüsü uygulaması otomotiv koltuk üretimi, balta üretimi, çeşitli cihazların üretimi ve diğer teçhizat toplama fabrikalarında ürün kalitesinin verimliliği ve konrollerin katma değeri açısından denemiştir.

Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları

Kalite döngüsü dört aşamadan oluşur. Figür 1

Kalite döngüsü dört aşamadan oluşur. Figür 1

Kalite döngüsü akışı yönetim kademesine kalite konularının hızlı ve etkin çözümlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda döngü geri bildirimlerin ve bilginin hızlı, etkin ulaştırılmasına imkan verir.

 1. Aşama; Uygulama alanında kalitenin kurulması
 2. Aşama üretim veya toplama alanını veya çalışma istasyonları grubunu temsil eder. Ürün kalitesi sürecin sesini gösterir.
 3. Aşama üretim operasyonunun son aşamasıdır. Bu noktada ürün müşteriye gönderilmeden önce onaylanır veya doğrulanır. Ürün müşteri gözüyle görünüş, fonksiyoneKalite döngüsü dört aşamadan oluşur. Figür 1l kontrol ve test aşamalarından geçer. Bu aşama müşterinin sesi olarak adlandırılır. Üçüncü aşamada aynı zamanda sürecin sesine de bakılır.
 4. Aşama müşterinin sesini temsil eder. Süreç müşteri şikayetleri, garanti kapsamındaki dosyaları, ürün kalitesi ile ilgili diğer müşteri formlarının değerlendirilmesini kapsar. Dördüncü aşama müşteri performans sonuçları, trend analizleri, çözümlenen veya çözümlenmesi gereken yönetim aksiyonlarını içine alan kalite aksiyonlarının uygulanmasını gerektirir.

Üretim Bantlarında Mükemmelliğin Sırları

Dört aşama içerisine entegre edilmiş üç adet kritik eleman bulunmaktadır. Bu kritik elemanlar süreç için geri bildirim sağlayarak kalite konularının çözümlenmesine fırsat verir. Bu üç eleman aşağıdaki gibidir;

 1. Kalite verilerine dayanma

Bu aşamada her süreç için müşteri beklentilerinin gözetilerek kalite metriklerinin oluşturulması gerekir. Kurum içi kalite performanslarının gelişimi sayesinde müşteri kalite performanslarının gelişmesi sağlanır. Örnek göstermek gerekirse 0 hatalı ürün isteyen müşteri için süreç içerisindeki kalite metriği 0 hataya yönelik ürün sağlama sonuçları arasındaki sapmanın izlenmesi olabilir.

 1. Kalite sahiplik felsefesine dayanma. Bu süreç tüm kurumun kaliteyi sahiplenmesini içerir. Operatörler, saha sorumluları, fabrika müdürleri ve diğer tüm çalışanlar kalite ve kalite döngüsünü sahiplenmelidirler. Operatör kaliteyi uygulama sahasında sahiplenir. Saha sorumlusu kaliteyi sorumlu olduğu sahada sahiplenir. Fabrika müdürü ise kaliteyi müşteri seviyesinde sahiplenir.
 2. Kalite aksiyon ekibi. Bu süreç destek faaliyetlerinin bir araya getirilmesini içerir. Mühendislik, bakım, malzeme kontrol, üretim birimleri etkin problem çözümü için toplanır ve ürün kalitesi veya kalite ile ilgili konular üzerinde beyin fırtınası faaliyetleri gerçekleştirirler.

Otomotiv koltuğu için süreç akışı. Figür 2

Otomotiv koltuğu için süreç akışı. Figür 2

Kalite kontrol süreci uygulanan süreç akışı Figür 3

Kalite kontrol süreci uygulanan süreç akışı Figür 3

Geri bildirim sistemi ile gelişen süreç akışı

Geri bildirim sistemi ile gelişen süreç akışı

 

Faydalanmanız dileğiyle…

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

İşyerinde Verimliliğin Artırılması

İşyerinde Verimliliğin Artırılması

İşyerinde Verimliliğin Artırılması

Verimliliğin Arttırılması için kuruluşlar birçok farklı strateji uygulamaktadırlar. Bu makalemizde sizlere bu stratejilerden çoğu zaman göz ardı edilen ancak verimliliğin arttırılmasında çok önemli payı olan bir husus hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi dünya var olduğundan bu yana değişmektedir, ancak son yıllarda yaşanan değişimler hiç olmadığı kadar hızlı ve agresif yaşanmaktadır. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, lojistik ve iletişim gibi alanlardaki değişimler iş yaşamını çok önemli ölçüde etkilemiştir. Değişimin bu denli hızlı gerçekleşmesi rekabet ile birlikte verimliliğin çok hızlı geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır aksi durumda kuruluşlar çok hızlı olarak ekonomik sıkıntıya düşmektedirler. İş yerlerinde verimliliğin artırılması için öncelikle verimli iş ilişkilerinin oluşturulması gerekir. İş yerlerinde verimli iş ilişkilerinin oluşturulması için insanlar arasında güven inşa edilmesi gerekir. Bu makalemizin en önemli sözcüğü güvendir.

Güven temel olarak üç farklı bileşenden oluşur.

Güven= Süreklilik, taahhüt, yeterlilik

İşyerlerinde güvenin sağlanması öncelikle yatırım ayrıca beklenti ve risklerin önceden değerlendirilmesini gerektirir.

Günümüz koşullarında gelişen iş yaşamını değerlendirdiğimizde işlerin gerçekleştirilmesinde binlerce prosesin çalıştığını birçok işlemin birbiri ile aynı anda gerçekleştiğini görebiliriz. Sadece bir gün cep telefonunu almadan işe gittiğimizi düşünmek bile korkunç olabilir yada sistemin arıza yapması yada kullanılan bir kaynağın gecikmesi tüm işimiz altüst edebilir.

Bu sebeple günümüz iş yaşamı birbirini destekleyen birçok ekip tarafından desteklenmekte ve döngü kusursuz olarak çalışmaktadır. Bu döngünün başarısı birlikte çalışan ekiplere bağlıdır. Dolayısıyla verimlilik ve işlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi ekiplere yani bireylere bağlıdır. Bu noktada güven devreye girmektedir. Güven ekiplerin başarısını etkileyen ve tetikleyen en önemli faktördür. Güven insanların rahat çalışma ortamı oluşturmalarını sağlar ve bu nedenle kalite ve sürekli iyileştirme için gerekli temel olgudur.

İşyerlerinde Verimliliğin Artırılması

Güven Üçgeni

 

Güven= Yeterlilik, Taahhüt, Tutarlılık

Yeterlilik

Yeterlilik işyerinde güven oluşturulması için önemli bir unsurdur. Genelde yeterliliği kuvvetli olmayan çalışanlara başaramayacakları işler verilmez. Güven aynı zamanda bir personele verilen işler karşısında karşılaşacağı zorluklar ve eksikliklerin farkında olması açısından da önemlidir. Yeterlilik bir çalışana duyulacak güven noktasında önemli bir göstergedir.

Taahhüt

Diğer kişilerin taahhüt seviyesi hakkında öngörüleriniz güven seviyesini etkileyen bir unsurdur. Örneğin çok yakın olduğunuz kişiler sizi ve sağlığınızı merak ederler. Bu nedenle başınıza bir şey geldiğinde bu kişiler koşulsuz olarak size yardım edeceklerdir. Aynı durum işyerleri için de geçerlidir. İşyerinizde sizi seven ve taahhüdünüze güvenen kişiler her durumda işlerinizde size yardımcı olmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu durumda güven seviyesi yüksek diyebiliriz. Diğer noktada taahütün güven seviyesi sağlayabilmesi için işyerinde gizli işlerin yaşanmaması gerekir. Şeffaf yönetilen süreçlerde çalışanlar çoğu zaman pozitif yaklaşım sergilerler.

Tutarlılık

İnsanlara güven duyabilmeniz için bu kişilerin tutarlı olmasını beklersiniz. Aksi durumlarda güven seviyesi düşük olur.

 

Yukarıda açıkladığımız üç unsur Yeterlilik, taahhüt, tutarlılık güven seviyesini etkilemektedir. Diğer bir açıdan bakarsak güven seviyesinin seviyesi istekliliğe de bağlıdır. Eğer kişiler veya yönetimler istekli değil ise hiçbir işyerinde güven sağlamak mümkün olamaz.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

 

Operasyonel Mükemmellik Sistemi OPEX

Operasyonel Mükemmellik OPEX

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) (Operational Exellence)

Çıtayı yükseltin, Operasyonel inisiyatifinizi bir sonraki adıma taşıyın

 

 • 6 Sigma gibi Operasyonel mükemmellik modelleri uzun yıllar uygulandığında ağır işleyen sisteme dönüşebilir veya kurum genelinde yavaşlamaya sebep olabilir.
 • Bu gibi mükemmellik sistemlerinin belirli dönemlerde gözden geçirilerek ve tazelenerek değişen iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine cevap verebilecek şekilde tasarlanmaları gerekmektedir.
 • Bir Operasyonel mükemmellik modelini yeni bir seviyeye ulaştırabilmek için dört yaklaşım bulunmaktadır.

Büyük organizasyonların çoğu Operasyonel 6 Sigma gibi mükemmellik modellerine yatırım yaparak uygulamalar yürütmektedirler. Bazı organizasyonlar potansiyel tasarruf fırsatları ile ilgilenirken diğerleri kurum kültürünün değiştirilmesi, problem çözümü için ortak dilin oluşturulması gibi sistemlere yoğunlaşmaktadırlar. Organizasyonlar potansiyeli yüksek çalışanlarını koçluk ve eğitim desteği ile organizasyonlarına daha faydalı noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bu noktada proseslerin geliştirilmesi için kullanışlı araç ve metotlar kullanmaktadırlar. İlk yıllarda tüm sistemler önemli gelişmeler sağladı ancak bazı noktalarda tıkandılar. Kurumlar alçakta duran elmaları topladılar ve projeler belirli bir doygunluğa ulaştı. Bu durum yöneticilerin projelere olan ilgilerinin azalmasına sebep oldu. Bu noktada değişim zamanının geldiği düşünüldü. Kuruluşlar yeni çabalara gerek olup olmadığını kendilerine sormaya başladılar. İlk soru kaynakların akıllıca kullanılıp kullanılmadığının cevabı olmuştur. Operasyonel mükemmellik modelleri gerçekten fayda sağlıyor mu? Yoksa bu çabaları sonlandırmalı mıyız? Programın değişip değişmemesi gerektiğini nasıl tanımlamalıyız?

Bir Şeyleri Değiştirmemiz Gerekiyor mu?

Yapılması gereken ilk iş programın yaratacağı katma değerin teklif aşamasında organizasyonel ölçekte gözden geçirilmesi aşağıdaki soruların cevaplandırılmasıdır;

 1. Program şu ana kadar hangi sonuçları sağladı?
 2. Projeye aktarılan yatırım belirgin bir geri dönüş sağlıyor mu?
 3. Başarıyı nasıl ölçüyorsunuz?
 4. Mevcut itirazları çözmek üzere işlem yapılıyor mu?
 5. Mevcut hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler yapılıyor mu?
 6. Organizasyon için değer yaratıyor musunuz?

Yukarıdaki soruların olumlu cevaplanabilmesi için OPEX uzmanları danışman koçlar yetiştirmektedir. Koçlar sürekli iyileştirme için genel teknik araç ve metotları kursiyerlere aktarmaktadırlar. Sürekli iyileştirme için kullanılan metotlarda temel amaç maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılmasıdır. Eğitimler sonunda yüksek yetkinlikte bireyler yetiştirilir. Bu kişiler üretim ve hizmet sektörlerinin problem çözüm süreçlerinde görev alırlar.