How to Be Happy at Work

How to Be Happy at Work
How to Be Happy at Work

 

How to Be Happy at Work

 

A 2013 Gallup study revealed that worldwide, only 13% of employees are engaged at work. One way to improve engagement and productivity is to ensure that you are happy and motivated, according to a 2014 study out of the University of Warwick in Coventry, England. In the book Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, author Daniel Pink outlines three things that make employees happy: mastery, contribution and autonomy. This year, make yourself and your employees happy by focusing on these three things.

 

How to Be Happy at Work

 

1. Mastery

 

According to a 2015 study by the Society for Human Resource Management, 90% of respondents listed “the organization’s overall commitment to Professional development” as an important contributor to their job satisfaction. Certifications are a great example of how to help raise the bar while empowering employees to be more engaged and effective in their positions.

 

2.  Contribution

 

Contribution is about how you make a difference. Start by listing routine duties where

your organization needs change. To turn a duty into an accomplishment, include

specific measurements from the beginning and end of the task.

 

3. Autonomy

 

Just as you can have a plan for developing your mastery, you can develop a plan for achieving more autonomy. Autonomy is based on trust. It’s about being empowered as a professional.

 

 

Source QP April

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

Örgüt Kültürü

ÖRGÜT KÜLTÜRÜÖrgüt Kültürü

 1. Örgüt Kültürü nedir?
 2. Örgüt Kültürünü Oluşturan Temel Nitelikler
 3. Güçlü Kültürlere Karşı Zayıf Kültürler
 4. Kültürler Ne Yapar?
 5. Kültürü Oluşturma ve Devam Ettirme
 6. Çalışanlar Kültürü Nasıl Öğrenir?
 7. Etik Bir Örgüt Kültürü Oluşturma
 8. Pozitif Örgüt Kültürü Oluşturma
 9. Pozitif Kültürün Limitleri
 10. Ruhanilik ve Örgüt Kültürü
 11. Sonuç

Güçlü bir Örgüt Kültürü örgüte istikrar kazandırır ancak bazı örgütler için «Örgüt Kültürü» değişimin önündeki en büyük engel olabilir. Hans Jonst.

Örgüt Kültürü, bir örgütü diğer örgütlerden ayıran örgüt üyeleri tatafından paylaşılan bir anlam (değer) sistemidir. Örgüt Kültürünün özü 7 temel nitelikten oluşur. Örgüt Kültürü çalışanların Örgüt Kültürü’nün niteliklerini nasıl algıladıkları ile ilgilenir. Örgüt Kültürü örgüt üyelerinin sahip olduğu ortak bir algıyı ifade eder.

 

 1. Örgüt Kültürü nedir?

Örgüt Kültürü Baskın Kültür veya Alt Kültürler biçiminde kurumlarda görülebilir. Büyük örgütlerde baskın kültürün yanında alt kültürler olabilir. Alt Kültürler, büyük örgütlerde gelişen, aynı bölüm yada aynı yerde çalışan üyelerin karılaştıkları ortak sorunları, durumları ve tecrübeleri yansıtan kültürlerdir.

 1. Örgüt Kültürünü Oluşturan Temel Nitelikler
 1. Yenilik ve risk alma
 2. Ayrıntıya dikkat etme
 3. Sonuca odaklılık
 4. İnsana odaklılık
 5. Takım odaklılık
 6. Saldırganlık
 7. İstikrar

Tüm bu nitelikler şirketlerde düşükten yükseğe devinim gösterir.

 

 1. Güçlü Kültürlere Karşı Zayıf Kültürler

 

 • Güçlü Kültürlerde;
 • Örgütlerin öz değerleri hem yoğun bir şekilde sahiplenilir hem de yaygın bir şekilde paylaşılır.
 • Güçlü bir örgüt kültürü çalışan devir oranını azaltır bağlılığı arttırır.
 • Örgüt Kültürü ne kadar güçlüyse yönetimin çalışanlara yol gösterecek biçimsel kuralları ve düzenlemeleri geliştirme ihtiyacı da o derecede az olacaktır.
 • Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da farklı endüstrilerde çalışan 230 işletmede yapılan araştırmada güçlü ve pozitif örgüt kültürüne sahip olama, örgütsel etkinliğin yüksekliği ile bağdaştırılmıştır. Çalışmalar verimli bir kültürünün satış hacmini, karlılığı, çalışan tatminini arttırdığını göstermektedir.

 

Faydalanmanız dileğiyle…

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

 

Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu Sizce Hangisidir

Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu Sizce Hangisidir?
Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu Sizce Hangisidir?

Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu Sizce Hangisidir?

 Kalite Araştırması

Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu Sizce Hangisidir?

Aşağıdaki araştırma sonucu 3 boyutlu baskı projesinin önümüzdeki dönemde yoğun ilgi göreceğini kanıtlamaktadır.Dünyamıza En Çok Katkısı Olacak Olan Gelişim İnovasyonu

İnovasyon ve Risk Azaltma

İnovasyon ve Risk Azaltma
İnovasyon ve Risk Azaltma

İnovasyon ve Risk Azaltma

Projelerin hassas noktalarından biri mevcut risklerin minimize edilmesi süreçleridir. Risk azaltma özetle olası risklerin değerlendirilerek en aza indirilmesini hedefler. Radikal inovasyonlar genelde kuruluşlara daha fazla kar getirir ancak bu projeler aynı zamanda çok fazla risk içerir. Yeni sunulan ürün ve hizmetler uzun vadeli olarak piyasada kalabilecek özellikleri taşımalıdır. Risklerin adreslenebilmesi için dataya ihtiyaç duyulur. Yaratıcı tekil bireyler genelde data toplamaktan hoşlanmasalar da bu faaliyet risk yönetimi için hayati önem taşır. Figür 3 ideal risk analizini göstermektedir. Burada önemli olan diğer bir faktör hisse sahiplerinin etkilenmesi ve dirençlerinin değerlendirilmesidir. Bu faaliyeti Figür 4 göstermektedir.

ideal risk analizi

 

 

İnovasyon ve Risk Azaltma süreçlerinin zorlukları

Yaratıcı fikir kabul gördükten sonra işin zor olan bölümü başlar. Uygulama. Uygulama safhası oldukça güç bir prosestir. İnovasyon ve Risk Azaltma süreçlerinin tasarımı safhasında ilginin giderek artan bir trend izlemesi gerekir. Kurum ve kurum çalışanlarının yeni fikre adapte olması ve gelişimi desteklemesi önem arz etmektedir. Bu aşamalarda geleneksel proje yönetimi araç ve teknikleri kritik öneme sahiptir. Proje yönetimi sürecinin hızlı izlenmesi ve gözden geçirilmesi şarttır. Proje yönetimi süreçleri birçok araç içerir ancak bunlar arasından en önemlisi Figür 6 Gantt tablosudur. Gantt tablosu aynı zamanda yaratıcılık aşamasında da kullanılabilir. Uygulamanın sonlandırılması safhası ise yine çalışanların güven ve korkularının dikkate alınmasını gerektirir. Çalışanlar sürecin her aşamasında söz konusu değişiklik ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmelidir. Kullanılan altyapı, yazılım ve sistemlerin etkilenmeyeceği ve güven duygusu çalışanlara sürekli hissettirilmelidir. Yoğun bir insanın zihninin en fazla üç adet faydalı haberi tutabilir ve zamanı geldiğinde kişi sizin ürününüze ihtiyaç duyar ve ürününüzü satın alır. Bu bağlamda ürününüzün yaratacağı faydayı duyurun ve geribildirimleri optimize etmek için kullanıcı yorumlarını izleyin.

İnovasyon ve Risk Azaltma Tablosu

İnovasyon ve Risk Azaltma

İnovasyon ve Risk Azaltma süreçleri için kullanılabilecek araçlar

 1. Fırsatlar; Çevresel şartlar
 2. Konsept; Yaratıcı problem çözümü
 3. Seçim; Risk analizi ve yatırımcı etlileri
 4. Gelişim; Kullanım kolaylığı ve proje yönetimi Gant Tablosu
 5. Teslimat; Müşteriye değer yaratan teklifin iletilmesi

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com