How to Train People More Effectively

How to Train People More Effectively

How to Train People More Effectively

 

HOW DO YOU keep a group of adult learners engaged for a full day of training?

 

Four steps for teaching a skill more effectively,

 

Explain: Explain what you are going to teach and why. The why is important because it provides participants with the context around a particular concept. Tell them the steps involved. Visual aids might be helpful for this step. Use questions to gauge their understanding.

 

Demonstrate: Demonstrate the steps using an example or actual materials. Describe what you are doing. Go at a slow pace so each step in the process is clearly demonstrated.

 

Guide: Guide learners as they go through the exercise for the first time. Provide the materials and tools needed to complete the exercise. A learner

must do a new activity at least twice. That’s how real learning takes place. Repetition is essential. Let them practice the skills.

 

Enable: Enable learners by letting them perform the skill themselves without intervention. Evaluate the effort. Encourage the learners to keep trying

until they master the skill. Recognize and celebrate success. Only then have you enabled learners to go off on their own and use that skill.

 

EDGE in action

The following example describes how I use the EDGE model with process mapping.

 

Explain: In most businesses, so much of what occurs is invisible. Process maps help make processes visible. The process map is fundamental in

achieving consistency and repeatable results in business. From my experience, the most effective explanations incorporate stories, and the most

effective stories are personal. My own personal story describes my father’s experience in the emergency room a few years ago. During his stay, I observed

several process breakdowns and captured them on a process map. I used the map to effectively start a constructive dialogue with hospital executives.

 

Demonstrate: I demonstrate how to build a simple process map by walking everyone through the step-by-step process. The animation feature in PowerPoint is powerful to demonstrate the steps.

 

Guide: Now we’re ready to start learning by doing. Our exercise contains contains a short narrative and objectives to build a current-state map. A time limit is provided with expectations for a read-out. Each team is given Post-Its, markers and fl ip charts to complete the exercise. Learning during this stage is discovery driven. Ideas are shared and knowledge transfer occurs. As the trainer, I walk around the room listening to and observing each team. I answer questions, and offer guidance and direction when I see teams are stuck. My role is coach and mentor.

 

Enable: After 20 minutes, I ask for volunteers to give a read-out. There is always some anxiety when presenting to a class. It is critical, however, that I give the presenter and his or her team some breathing room. The presenter must feel empowered without any intervention. I facilitate the discussion by asking questions and encouraging other teams for their perspective. At the end of each read-out, we recognize each team’s efforts with a round of applause. Taking the time to recognize a team and celebrate it in a public way more effectively communicates your goal than any other method. Using the EDGE model in your training can give you an edge and ensure learning really takes place.

 

 

Source QP April

 

Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI

Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI
Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI

Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI

Amerika’da bir firma PDCA olarak bilinen Plan-Do-Check-Ack döngüsünü geliştirerek kalite çevrimine yeni bir bakış getirmiştir. PDCA Döngüsü türkçede PUKO Döngüsü olarak adlandırılmaktadır. Geliştirilmiş döngü PEEI yani planning, executing, evaluating ve improving adımlarından oluşmaktadır. Döngüyü Figür 1 ve 2 de detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

PEEI döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşur;

Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI

1. Planlama

Planlama süreçlerin projelendirme ve tanımlanma aşamasıdır. Bu amaç, tarife, bütçe, operasyon gibi süreçler tanımlanır ve planlanır.

 

2. Uygulama

Bu aşamada mühendislik ve kontrol faaliyetleri uygulanır. Haftalık proje durumu toplantısı, kontroller, tasarımın gözden geçirilmesi, müşteri onayları, kontrol noktaları gibi süreçler yürütülür.

 

3. Değerlendirme

Bu aşamada öğrenilen dersler, müşteri geri bildirimleri, prosedürlerin gözden geçirilmesi, yeni prosedürlerin oluşturulması, kalite denetimlerinin yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

 

4. Geliştirme

Geliştirme safhasında gelişim fırsatları değerlendirilir, denetim sonuçları gözden geçirilir, üst yönetim ile iletişim kurulur, gelişim uygulamaları gözden geçirilir. Proje sonunda öğrenilen dersler gözden geçirilir doğru ve yanlış giden konular kayıt altına alınır ve samimi bir toplantı ile çalışanalardan alınan tüm bu geri bildirimler personele dağıtılır.  Süreçlerin sonunda ise gelişimlerden elde edilen faydalar değerlendirilir.

Planla- Uygula- Değerlendir- Geliştir PEEI

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Benchmarking Nedir

Benchmarking Nedir?

En iyi uygulamalardan öğrenme

 • Başkalarından öğrenme ya da örneklerle öğrenme
 • Bir işletmenin performansını iyileştirmek amacıyla dünyanın herhangi bir yerinde en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınmış diğer işletmelerin ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini öğrenme ve kendi işletmesine adapte etme süreci
 • İş yapma şekillerini geliştirmek isteyen işletmelerin, en iyi uygulamaları analiz etmeleri ve kendi faaliyetlerine adapte etmeleri
 • hızla değişen rekabet koşullarında kaliteyi sağlamak, süreçleri iyileştirmek, müşteri memnuniyetini, işletme performansını ve rekabet edebilme gücünü artırmak için öğrenmenin ve gelişmenin sonsuz süreçler olduğunun bilincine varıp, işletmelerin kendilerini diğer işletmelerle sektör farkı gözetmeksizin kıyaslayarak taklide yer vermeden, yaratıcılıklarını katarak en iyi uygulamaları kendi işletmelerinin şartlarına, yapısına, amaç ve kültürüne göre uyarlamasını öngören ve sürekli yenilenen yönetsel bir süreç

 

Benchmarking Kavramı

Benchmarking kavramının ana çıkış noktası her işletmenin diğerinden iyi durumda olan en az bir yönü olduğu ve bu yönün kullanılmasıyla verimliliğin artırılabileceği mantığına dayanmaktadır.

Aslında Japonya’da Benchmarking’e eşdeğer olan kavram “Dantatsu” adını almakta

ve “en iyinin en iyisi” anlamını taşımaktadır.

Neden Benchmarking?

Giderek globalleşen ve sınırların ortadan kalktığı bir dünya ortamında rekabet kuruluşlar için en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Rekabet edemeyen kurumlar gelirlerini kaybederek sektörlerindeki devamlılıklarını zora sokmaktadırlar. Kuruluşlar rakipleri ile rekabet edebilmek için bazı stratejiler geliştirmişlerdir.

Rekabet Stratejileri;

 1. Müşterilerin sesini dinleyerek ürün ve hizmetleri iyileştirme
 2. Danışmanlık yoluyla kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi
 3. Gizli müşteri sistemi ile verimliliğin arttırılması
 4. Yeni sistemler geliştirme
 5. Benchmarking

Yukarıda görüleceği üzere benchmarking daha iyi rekabet için uygulanan yöntemlerden sadece biridir.

 

Kaynaklar

 • Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi (APQC)
 • Amerikan Kalite Derneği (ASQ)
 • New Zealand Organisation for Quality (NZOQ)
 • International Journal of Applied Strategic Management
 • Drew, 1997
 • Neely ve Gregory, 1995
 • Eren, 1997
 • Dinçer, 1998
 • Campell, 1999
 • Mann, 1998
 • Reider, 2000
 • Voss vd., 1997

Faydalanmanız dileğiyle…

Detaylı bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com