6 Sigma İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı
6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı

6 Sigma Araştırması, Kalite Araştırması, 2015 Mart

Amerikan Kalite Derneği ASQ tarafından yapılan araştırma 6 Sigma ile ilgili sıkça yapılan hatalara yönelik önemli ışık tutmaktadır.

 

6 Sigma ile ilgili bilmeniz gerekenler
6 Sigma ile ilgili bilmeniz gerekenler

6 Sigma ve Yalın Yönetim Arasındaki Temel Farklılıklar

6 Sigma ve Yalın Yönetim Arasındaki Temel Farklılıklar
6 Sigma ve Yalın Yönetim Arasındaki Temel Farklılıklar

6 Sigma ve Yalın Yönetim Arasındaki Temel Farklılıklar

6 Sigma ve Yalın Yönetim stratejileri üretim ve hizmet sektörlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bazı şirketler 6 Sigma projelerini tercih ederken bazıları Yalın Yönetim bakış açısını benimseyerek üretim ve hizmet sunumunda etkinliği arttırmaya çalışmaktadırlar. 6 Sigma ve Yalın aşamalarını geçen bazı şirketler ise mükemmellik yolculuğu olarak adlandırılan EFQM sürecini yol olarak benimsemektedirler.

6 Sigma ve Yalın Yönetim araçlarını kullanmadan önce bu iki araç arasındaki temel farklılıkların bilinmesi çok önemlidir. Aşağıdaki bilgiler 6 Sigma ve Yalın Yönetim araçları arasındaki temel farklılıkların anlaşılması için size ışık tutabilir.

6 Sigma ve Yalın Yönetim Arasındaki Temel Farklılıklar

6 Sigma üretim ve hizmet sunumunda varyasyonun azaltılmasını amaçlar. Yalın ise israfı azaltmaya yarar. 6 Sigma standart, kusursuz, hatasız süreçler organize etmeyi amaçlar. 6 Sigmada süreçler seçilerek bu süreçlerin üzerinde çalışılır. Yalında değer akış haritasıyla (Value Stream Map) sürecin bütünündeki akışı gören ve oradaki problemleri tespit eden yaklaşım vardır. Yalın şirketlerde ve fabrikalarda inanılmaz israf olduğunu bunlar minimize edilirse kazanç sağlanacağını savunur.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı

6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı
6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı

6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı

Amerikan Kalite Derneği ASQ 2016 Mart ayında “6 Sigma Projelerinde En Önemli Faktör Nedir?” sorusunun yanıtını bulmak için bir anket düzenlemiştir. Ankete göre 6 Sigma Projelerinde En Önemli Faktör Nedir? Sorusuna verilen yanıtlar arasında %85.7 ile üst yönetimin desteği en önemli faktör olarak değerlendirilmiştir. Araştırma ile ilgili detayları aşağıda inceleyebilirsiniz.

6 Sigma Projelerinde En Önemli Faktör Nedir?

 

 

 

6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı
6 Sigma Projelerinde Başarının Sırrı

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)
Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM) Amerikalı kalite uzmanları tarafından oluşturulmuş yeni konsolide iyileştirme sistematiğidir. Sistem Organizasyonel başarı ve gelişim süreçleri için çok faydalıdır. Lean Six Sigma Rapid Improvement Methodu daha önce bilinen birçok metodun birleştirilmesi ve geliştirilmesiyle elde edilmiştir.

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM) nedir?

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method şimdiye kadar birçok farklı kuruluşda denenmiş etkin bir iyileştirme metodudur.

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM))sistem olarak aşağıdaki komponentleri içerir;

 1. Yalın Altı Sigma yöntemleri
 2. SIPOCCE Metodu, suppliers, inputs, process core activities, output, customers, competitors and expectations
 3. SWOT Analizi, Strengths, weaknesses, opportunities and threats
 4. PESTLE Aracı, political, economic, social, technological, legal and environmental business environment analysis tool
 5. Balanced scored kart prensipleri
 6. Malcolm Baldrige programı temel esasları

 

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)aşağıdaki felsefi temel alır;

 • Liderlik
 • Müşteri beklentileri göz edilerek belirlenen hedefler
 • Müşteri odaklı altyapı sağlanması
 • Projelere doğru kişilerin seçilmesi ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlamak
 • Hataların azaltılmasına dayalı yönetim sistemi oluşturmak

Sistemde (CVSM) complexity value stream maps modeli ile DMAIC define, measure, analyze, improve, control and sustain modeli ile veriye dayalı gelişim faaliyetleri yürütülür.  Bu araçlar sayesinde müşteri odaklı stratejik hedefler belirlenir ve yönetilir.

 

SIPOC, SWOT VE PESTLE yaklaşımları gelişim proseslerinin başlangıç aşamalarında kullanılır. Bunu dışında rakip ve müşteri beklentilerine yönelik konular çevresel analiz ve planlama süreçlerinde dikkate alınmaz. Bu nedenle SIPOC yerine SIPOCCE sistematiği oluşturulmuştur.

SIPOCCE diyagramı 6 Sigma tekniğinin temelidir, diyagram SIPOC tekniğinin prensiplerini oluşturur. SIPOCCE Diyagramının elementleri aşağıdaki gibidir.

 1. Supplier, Tedarikçiler organizasyonlara bilgi, hizmet gibi kaynak sağlayan kurumlardır. Tedarikçiler ile güçlü ilişkilerin kurulması gerekir.
 2. Input, Çıktıların elde edilmesi için tedarikçiler tarafından aktarılan servis veya malzemelerdir. Girdiler organizasyonun para ödediği her şey olarak adlandırılabilir vergi, işçi üzretleri de birer girdidir.
 3. Process, faaliyetler dizisidir. Proseslerde girdiler çıktılara dönüştürülür.
 4. Output, prosesler sonucu elde edilen nihai ürün veya hizmettir.
 5. Customer, Müşteri
 6. Competitors, rakiplerin kim olduklarının bilinmesi daha iyi ürün ve hizmet tasarımı için önemli bir unsurdur.
 7. Expectations, müşteriler tahmin edilmesi net ve net olmayan beklenti içindedirler ve bu beklentiler sürekli değişir.

 

 

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method
Lean Six Sigma Rapid Improvement Method

 

 

SIPOCCE DIAGRAM
SIPOCCE DIAGRAM
SIPECCO 2
SIPECCO 2

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

SWOT Analizi

SWOT analizi organizasyonlara güçlü yönlerini, zayıf alanları, fırstaları ve taehlikeleri tanımlayarak bu bağlamda önlemler alma sistematiği oluşturma konusunda yardımcı olur.

SWOT Analizi

 1. Strenghts, güçlü yönler
 2. Weaknesses, zayıf yönler
 3. Opportunities, fırsatlar
 4. Threat, tehditler
 5. SWOT Analizi

SWOT Analizi yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar;

 1. Organizasyonun imajı, ismi ve ürün pazarda ne kadar güçlü?
 2. Organizasyonun liderlik anlayışı ne kadar stabil, etkin ve esnek?
 3. Organizasyonun yapısı ne kadar etkin?
 4. Liderlik bakışı önemli süreçlere odaklanmış mı?
 5. Organizasyon ne kadar inovatif? Yeni ürün ve hizmetlere ait takip sistematiği var mı?
 6. Sürekli iyileştirme kapsamında yapılan faaliyetler ne kadar etkin?
 7. Değişim yönetimi için ilave kaynaklar var mı?

PESTLE Analizi

PESTLE Analizi Pazar fırsatlarına ilişkin risklerin anlaşılması için önemli bir araçtır. PESTLE Analizi kapsamında yapılan tartışmalar organizasyonun ürün veya hizmet performansını etkileyebilecek dış faktörlere odaklanır.

PESTLE Analizi

 1. Politic, birçok ülkede politik yaklaşım ve seçilmiş politikacılar ile iletişim organizasyonun yasal şartlara bağlı gereklilikleri karşılama yetisi ile doğrudan bağlantılıdır.
 2. Economici ekonomik konular arasında sayılabilecek kira, varlıklar, maliyetlerin yönetimi gibi konular dikkate alınmalıdır.
 3. Cultural, eğitim, kültür, personel çeşitliliği ve sosyal ihtiyaçlar kültürün unsurlarıdır.
 4. Technological, teknolojiye bağlı tüm gelişmeler rekabet, maliyet yönetimi açısından önemlidir.
 5. Legal, iş sağlığı ve çevre gibi gereklilikler yasal şartlara örnek gösterilebilir.
 6. Environmental, Çevre ile ilgili mevzuat çevre değişkenlerine örnek olarak gösterilebilir.

Stratejik planlama süreçlerinin başarısı değişim yönetimi ile ilişkilidir. Her çalışan dinlenmeli sağlayabileceği katkı sorulmalıdır.  SIPOCCE, SWOT ve PESTLE analizleri;

 1. Organizasyonun ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Çalışanlara eşit ve adil davranıldığının gösterilmesi
 3. Çalışan ve yönetim arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi
 4. Hedeflerin değişen şartlara göre revize edilmesi ve stratejilerin doğru belirlenmesi

gibi süreç çıktılarına ulaşılmasına yardımcı olur. Bu süreçlerde çalışanların katılımı çok önemlidir.

 

PESTLE
PESTLE

Kaynak QP June 2015

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma ve Proje Yönetimi
6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma ve Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ve işlerin proje olarak tanımlanması iş yaşamına sonralarda giren bir kavramdır. Sanayileşme bant sisteminin geliştirilmesini beraberinde getirmiş ve montaj hatları üzerinde iyileştirme çalışmaları uygulanmıştır. Verimliliğin arttırılması çalışmaları üretim hatlarının vazgeçilmez unsuruydu. Taylorizm ile yaygınlaşan konu montaj hatlarındaki üretim verimliliğinin arttırılması idi. Devam eden yıllarda üretim sektörüne ilave olarak hizmet sektörlerinin gelişmesi ile bilgiye dayalı iş yapma ve işlerin planlanması, tasarlanması faaliyetleri önem kazanmıştır. Bu süreçte el emeğinin önemi kadar çalışanların ürettiği bilgi de önem kazandı.

6 Sigma ve Proje Yönetimi

6 Sigma Proje Süreci

6 Sigma uygulamalarının başlatılabilmesi için kurum stratejilerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. 6 Sigma projesi stratejiden girdi almalıdır. Kurum stratejisi ile ilgili olmayan konular proje kapsamına alınamaz. Proje Süreci üç aşamadan oluşur;

 • Proje öncesi
 • Proje
 • Proje sonrası

Projenin tüm aşamalarında riskler detaylı olarak irdelenerek proje riskleri belirlenir ve görevler süreç sahiplerine atanır.

Proje sonrası aşamasında proje yıl boyunca izlenir, projenin performansı 3 aylık periyodlarda takip edilir.

Proje Öncesi;

 • Strateji belgesinden proje konularının belirlenmesi
 • Proje konularının ayrıştırılması ve öncelik değerlendirmesinin yapılması
 • Proje duyurusunun yapılması

Proje;

 • Yeni süreç tasarlama (DMEDI) (Define, Measure, Explore, Develop, Implement)
 • Süreç iyileştirme (DMAIC) (Define, Measure,Analysis, Improve, Control)

Proje Sonrası;

 • Periyodik validasyon süreci

6 Sigma ve Proje Yönetimi

Proje Çeşitleri;

6 Sigma sistemlerinde iki tür proje uygulanmaktadır. DMEDI Yeni süreçlerin tasarlanmasını DMAIC ise  süreç iyileştirme için kullanılır.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

6 Sigma ve Proje Yönetimi