5S Hızlandırılmış

5S Hızlandırılmış

5S Hızlandırılmış

5S İle Daha Derine İnin

 

Hızlandırılmış 5 S uygulaması ile yüksek performans çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

Ayıkla, düzenle, temizle, standartlaştır ve sürdür 5 S metodu çok kuvvetli bir yalın yönetim metodudur. 5 S metodu süreçlerinizi verimli hale getirir ve çalışma ortamlarının dönüştürülmesine imkan verir. Sistemin gecikmesini veya yavaşlamasını engellemek için 5 S hızlandırılmış versiyonu planlanan performansların gerçekleşmesi için gerekli adımları sunar ve 5S için özel olarak ayrılmış bir ekibin tahsis edilmesine dayanak oluşturur.

Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standartlaştır, Sürdür

Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standartlaştır, Sürdür 5 S sistemi yalın yönetim uygulaması kurumlara tam organize, temiz, yüksek performanslı çalışma ortamı sağlar. 5 S sistemi çalışma ortamının dönüştürülmesi dışında çalışanların farkındalığının arttırılması noktasında da fayda sağlar. Bu bağlamda 5 S sistemi kurumlara yüksek seviyedeki emniyet, verimlilik, kalite, etkinlik sağlar. Normalde kurumlarda 5 S sistemi uygulandığında çalışanların farkındalık seviyesi giderek artar ve emniyet ile birlikte kurum kültürü yükselir. Bu nedenle ürün ve servislerin kalitesi doğal olarak yükselir. Değişen çalışma ortamı nedeniyle uygunsuzluklar kolay görülebilir hale gelir. Hızlandırılmış 5 S sistemi kurumlarda ortaya çıkan göz korkutucu durumların giderilmesi ve orgazize, yüksek performanslı, etkin operasyonların sağlanabilmesine imkan verir. Sistem uygulama ekibine sürecin sonuna kadar kılavuzluk eder. 5 S hızlandırılmış versiyonu ilk olarak Kanada’da ortaya çıkmış ve eğitimler yoluyla hızla yayılmıştır.

5 S Hızlandırılmış ile İlgili Cevapların Bulunabilmesi için Madencilik Sektöründen Örnek

Kuzey Amerika’da faaliyet yürüten birçok maden kuruluşu emniyet, kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla sistematik kök neden analizleri uygulamaktadırlar. Kurumlara yönelik aksaklıkların temel kök sebebi kötü idare ve 5 S uygulamalarının eksik uygulanmasıdır. Makine arızaları, standart dışı çalışma ortamı uygulamaları kötü üretkenliğe sebep olmaktadır.

 

5 S sistemi

5 S Sisteminin İlk Adımları

İş yeri emniyetinin arttırılması için 5 S araçları son noktaya ulaşmada etkin bir araçtır ancak son da değildir. Davranış temelli emniyet önlemleri istenmeyen şeylerin ayırt edilmesi ile başlar. Ayırt edilmesi gereken faaliyetler önemsizler arasından seçilmelidir. Basit olarak bir süre sonra ihtiyaç duyulmayacak araç veya enstrümanın pratikte değeri yoktur ve bu türde olan uygulamaların engellenmesi gerekmektedir. İkinci adım her şey için bir ayrıştırma noktası belirlenmesi ve her şeyin belirlenen noktaya konmasıdır. Bu sayede emniyetli çalışma ortamı sağlanır.

 

Detaylı bilgi için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

5 S Sisteminin Sırları

5 S Sisteminin Sırları

5 S Sisteminin Sırları

Başarıyla geliştirilen 5 S uygulamaları bir süre sonra etkisini yitirebilir. Neden herkes başarılmış kazanımların sürdürülmesini istemez? Zaman geçer ve başarılar birer birer yenilgiye dönüşür. Bu noktada kişiler kendilerine harcanan eforun neden eski haline gerilediğini sorarlar. Temiz çalışma ortamı herkesin hoşuna gider ancak yönetimin 5 S uygulamalarını istemesinin sebebi aslında bu mudur?

5 S Sistemin İle Ortaya Çıkan Gizemler

5 S karlılığı arttırır çünkü 5 S elimine edilebilir atıklara etki eder. Kazanan operasyonlar daha üretim sektörü içerisinde daha etkindir. Üretim sahalarında problemler görülebilir ve çözülebilir. 5 S sistemlerinin etkin olarak uygulandığı işletmelerde dolaşmaya çıkıldığında çalışanların uygulama planlarına uygun hareket edip etmedikleri kolaylıkla anlaşılabilir. Eğer işletme her şey olması gereken yerde ise o birimde çalışanların yeni iyileştirmeler yapabileceği lider tarafından görülür. Karlılığın artması yönetim kademesi için tetikleyici bir etkendir. Gizem 5 S sürecinin karlılığı arttırdığı konusudur. Önemli olan 5 S Sisteminin etkin ve kurallara uygun yönetilmesi ve işletilmesidir. Ancak bazı kültür veya ülkelerde 5 S çabaları başarısız olmaktadır. Japonların 5 S sistemini tasarlarken göz ününde bulunduramadıkları konu sistemin Kuzey Amerika kültürüne uygun olmadığı gerçeğidir. Japon kültüründe uygunluk değerli bir husustur. Birçok Kuzey Amerikalı kendi kanıtsanmış davranışlarını sergilerler ve uygunluk onlar için çok takdir edilen bir husus değildir. Birçok Japona göre aşırılık doğal olmayan bir durumdur. Japonların çoğu sınırlı alanlarda yaşarlar. Bu nedenle Japonlar sadece ihtiyaçları olan araç ve eşyaları depolamak zorundadırlar. Çünkü yaşamak için yeterli alanları bulunmamaktadır. Amerikalılara bakıldığında çok geniş alanlarda yaşarlar. Bazı Amerikalıların o kadar çok eşyaları vardır ki kiralık depolar tutarak diğer eşyalarını buralarda saklarlar. Bu durum Amerikalıların bireysel ve aşırı bir kültür oluşturmalarına neden olmuştur. Bu ikilem Amerikalıların önceki komfor seviyelerine sürüklenmelerini ve 5 S uygulamalarındaki körelmeyi açıklamaktadır. Sistemin ikinci sırrı burada yatmaktadır. Amerikalıların karşılaştıkları eksiklik sistemin gözden geçirilmesi sürecinde kendi kendini zorlayan sürecin oluşturulamamasıdır. Bu husus 5 S in beşinci S’si olan sistematize etme noktasıdır.

 

 

 

5 S Nedir

5 S Nedir
5 S Nedir

 

5 S Nedir?

5 S İle Yola Koyulun

5 S Sisteminin Sürekli Başarısı İçin Üç Sır

  • 5 S uygulamaları ile kazanılmış çıktıların sürdürülebilmesinin anahtarı ayrıştırma safhasından önce standartlaştırma ve sistematikleştirme aşamasının uygulanmasıdır.
  • Sistemin ilk sonuçlarının skorlanmasından önce çalışanların 5 S uygulamalarına olan ihtiyacının oluşturulması ve rekabetin teşvik edilmesi gerekir.
  • Sistemin temel noktası üretim veya müşteri odaklı faaliyetlerin iyileştirilmesidir.

5 S ile ilgili bazı gizemler bugüne kadar hiç kimse tarafından aydınlatılmamıştır. Bu gizemlere geçmeden önce bazı soruların cevaplanması gerekmektedir.

  • 5 S nedir?
  • 5 S uygulamasının önemi nedir?
  • 5 S uygulamalarında birçok firmanın hata yapmasının sebepleri nelerdir?

5 S ssitemi çalışma ortamlarını dağınık yapıdan kurtaran, daha görsel ve emniyetli hale getiren bir yönetim sistemi tekniğidir. S harflerinin birbirleri arasındaki ilişki Japoncadan gelmektedir.

Ayıkla, temizle, ayarla, düzenle, standartlaştır ve sistematize et. Kısaca 5 S çalışma ortamlarını temizler ve organize hale getirir. Bu söylenenler çok kolay görünüyor ve kesin gerçekleşiyor. Çalışma ortamının düzenli hale getirilmesi konusunda kimin itirazı olabilir ki? Herhangi bir kurumun inisiyatif ile organize edilmesi karışık bir süreçtir. Liderler organizasyon içerisinde değişiklik ihtiyacını tespit ederler ve organizasyon adına gerekli değişikliğin yapılması için projeye şampiyon atarlar (proje sorumlusu). Şampiyon süreci tutkulu bir biçimde başlatır. Şampiyon küçük bir pilot alanda çalışmalarına başlar ve çalışanlara aşağıdaki soruları sorar;

  • Çalışanların ne istediğini ayrıştır
  • Gereksiz işlerin temizlenmesi ile işyerinin toparlanması
  • İşleri düzene sok, her şey için mantıklı bir alan belirle ve her şeyi kendi yerine koy

Bu noktada organizasyon süreci durdurur ve ilk sonuçları kutlar. Çünkü artık çalışma ortamı daha düzenlidir. Bu aşamadan sonra çoğu zaman organizasyonlar standartlaştırma sürdürme olan bir sonraki aşamaya geçer. Tam bu noktada körelme veya şaşırma yaşanır.

Bir sahanın temizliği bittikten sonra şampiyon diğer sürece geçer ve aynı faaliyetler tekrarlanır. Netice olarak dikkate değer gelişmeler, daha rahat bir çalışma ortamı durumunun organizasyonda kavranması ile kuruluşta başarılı bir tablo ortaya çıkar. Bu noktada kuruluş hız ve faaliyetlerde ilerleme elde eder.

Sonunda şampiyon ve yönetim oldukça iyi hissederler ve herkese bu yolda ilerlemelerini tavsiye ederler. Artık çalışma ortamı belirgin olarak daha iyi ve daha emniyetlidir.