OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

1. Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar
3.Terimler ve Tarifler
4.İsg Yönetim Sistemi Şartları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İSG Politikası
4.3 Planlama

4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi

Standardın temel maddesidir. Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosesler oluşturulmalı ve sürdürülmelidir.

Prosedürler;

Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri kapsamalıdır.
4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar

Kuruluş kontrolü altındaki çalışanlara ve ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında bilgilendirme yapmalıdır.
4.3.3 Hedefler ve Programlar
4.4 Uygulama ve İşletme

4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki

İSG ve İSG yönetim sistemi için nihai sorumluluğu üst yönetim üzerine almalıdır. Hesap verme sorumluluğu büyük şirketlerde yönetim veya icra kurulu üyesi veya dengi seviyede olması gerekir.

Yönetim Sistemi Temsilcisi sistemin kurulması ve işletilmesinden sorumludur. Aynı zamanda yönetim sistemi performansını üst yönetime sunmalıdır.

Yönetim işyerindeki kişilerin İSG şartlarına uymalarını sağlamalıdır. Taşeronların İSG yönetiminden sorumlu kişi de ayrıca tayin edilmelidir.
4.4.2 Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik

Eğitim prosedürleri sorumluluk, yetenek, yeterlilik, bilgi düzeyi ve risk konularını içermelidir.
4.4.3 İletişim, Katılım ve Danışma

4.4.3.1 İletişim

Kuruluş İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili prosedürler oluşturmalı ve ilgili süreçleri yönetmelidir. İletişim prosedürleri kurum içi iletişim, tedarikçiler ve ziyaretçiler ile iletişim ve dış taraflar ile iletişimi kapsamalıdır.

4.4.3.2 Katılım ve Danışma

Çalışanlar İSG olay araştırmaları, tehlike tanımlama, risk tanımlama süreçlerine katılmalıdır. Taşeronlar katılım ve danışma faaliyetlerine dahil edilmelidir.
4.4.4 Dokümantasyon

Dokümantasyon politika, hedefler, ISG kapsamı, kayıtlar ve süreç etkileşimlerini içermelidir.

4.4.5 Doküman Kontrolü

Dokümanların oluşturulması, korunması, dağıtımı, revizyonu ve uygunluğu garanti altına alınmalıdır.
4.4.6 İşletme Kontrolü

Kuruluş İSG risklerinin yönetilmesi için gerekli süreçleri belirlemelidir. İşletme kontrolleri dokümante edilmek zorunda değildir. Aksaklık çıktığı durumda dokümantasyon gerekir. Değişim yönetimi kontrol kapsamına alınmalıdır.
4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

Potansiyel acil durum şartları tanımlanmalı ve garanti altına alınmalıdır. Planlama hem olası muhtemel durumları hem de gerçek durumları kapsamalıdır. Acil durum planları gözden geçirilmeli. Aynı zamanda acil durum planlarının periyodik olarak denemeden sonra ve acil durum meydana geldikten sonra düzenli olarak gözden geçirmelidir. Muhtemel acil durumlar yangın, sel, elektrik kesintisi, doğal afetler olabilir.

Acil durum planları 3 kısımdan oluşmalıdır. Planlama, olay anı ve sonrası önlemler.

4.5 Kontrol

4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme

Hedeflerin durumu, ölçüm sonuçları, kontrollerin etkinliği performansları ölçülmelidir. Nicel ve Nitel ölçümler performans izlenmelidir. Nitel ölçüm duygu ve değerlerin ölçülerek rakama dönüştürülmesidir. Nicel ölçüm ise direk rakama dönüşebilen performansların ölçülmesidir.

Performanslar proaktif ve reaktif olarak ölçülmelidir ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Performans ölçümü için araç ve ekipman kullanılıyorsa bu araç ve ekipmanların kalibrasyon süreçleri garanti altına alınmalıdır.
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

Yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi süreci birincil ve ikincil şartlara uygun olarak garanti altına alınmalıdır.

4.5.2.2 Kuruluş uymayı taahhüt ettiği diğer şartları da değerlendirmelidir.
4.5.3 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Olay;

Gerçekleşmiş veya gerçekleşmeye ramak kalmış olaylardır. Acil durum olayın ciddi boyutudur.

Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya olabilecek potansiyele sahip olan işle ilgili olaylardır.

Ramak kala=hasarsız olay. Yaralanmaya sebep olamamış olaylardır.

Uygunsuzluk; Bir gerekliliğin karşılanamaması durumudur.

4.5.3.1 Olayların Araştırılması

Olayların Araştırılması;

Ardından düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmelidir. Gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra araştırmalara ait sonuçların yayınlanması gerekir.

 
4.5.4 Kayıtların Kontrolü

Olaylar kayıt altına alınarak araştırılmalı ve analiz edilmelidir.
4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

4.1 Genel Şartlar 4.1 Genel Şartlar
4.2 İsg Politikası 4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama 4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike   Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi 4.3.1 Çevre   Boyutları
4.3.2 Yasal Ve Diğer   Şartlar 4.3.2 Yasal ve Diğer   Şartlar
4.3.3 Hedefler ve   Programlar 4.3.3 Amaçlar,   Hedefler ve Program/Programlar
4.4 Uygulama ve   İşletme 4.4 Uygulama ve   Faaliyetler
4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki 4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluk ve Yetki
4.4.2 Eğitim, Bilinç   ve Yeterlilik 4.4.2 Uzmanlık,   Eğitim Ve Farkında Olma
4.4.3 İletişim,   Katılım ve Danışma 4.4.3 İletişim
4.4.4 Dokümantasyon 4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Doküman   Kontrolü 4.4.5 Dokümanların   Kontrolü
4.4.6 İşletme   Kontrolü 4.4.6 Faaliyetlerin   Kontrolü
4.4.7 Acil Durum   Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler 4.4.7 Acil Duruma   Hazır Olma ve Müdahale
4.5 Kontrol 4.5 Kontrol Etme
4.5.1 Performans   Ölçümü ve İzleme 4.5.1 İzleme ve   Ölçme
4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi 4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi
4.5.3 Kazalar,   Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 4.5.3 Uygunsuzluk,   Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4 Kayıtların   Kontrolü 4.5.4 Kayıtların   Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik 4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi 4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir