Liderlik Nedir

Liderlik Nedir

Liderlik Nedir?

Liderlik Nedir? Sorusunu cevaplayabilmek için hepimizin tanıdığı marka haline gelmiş kuruluşların başarı hikayelerine ve bu başarılarda liderlerin etkilerini değerlendirmek gerekir. Artan rekabet, teknolojinin gelişimi müşteri ihtiyaç ve taleplerinin hızlı değişimi kuruluşların süreçlerini etkin yönetmelerini ve sürekli iyileştirme çevriminin önemini ortaya çıkarmıştır.

İlk olarak liderlik kavramı ile ilgili söylentileri aktaralım.

Leadership Myths (Söylenti) and Realities (Gerçekler):

 

Liderlik edenler azdır, liderlik doğuştan gelir kazanılmaz, liderler karizmatiktir. (Söylenti)

Çoğu insanda liderlik özelliği bulunur, liderlik sonradan öğrenilebilinir, çoğu lider karizmatik değildir.(Gerçek) Örneğin Üzeyir Garih saatlerce konuşup insanları dinlettirir ve hipnotize ederdi.

 

Lider Özellikleri, Liderlik Nedir? İyi Lider nasıl davranmalı?

 

Characteristics of Transactional and Transformational Leaders:

 

Transactional Leader:

 

  • Başarıyı ödüllendirir, iyi performans için ödül sözü verir, kural ve standartlardan sapma halinde müdahale eder ve düzeltmelerde bulunur, sadece standartlara uyulmadığı durumlarda müdahalede bulunur, laissez-faire uygular.

 

Transformational Leader:

 

  • Hedefe giden yolda toplumu ve hedefleri de değiştirebilecek liderdir.
  • Karizması ile vizyon ve görev duygusu aşılar, güven ve saygı kazanır, önemli amaçları basit yollarla izah eder, beklentilere ilham kaynağı olur, semboller kullanarak eforlara odaklanmayı sağlar, akıl, zeka, mantığı ve problem çözmeyi geliştirir, her çalışanın görüşüne önem verir, değerlendirir ve öneride bulunur.

 

  • Çokuluslu şirketlerin Transnational örgüt yapısı olmalıdır. Süreçler tam yatay olmalıdır.(Çok merkezli)

 

  • Ülkemizde faaliyet gösteren bir firma dışarı açılamamaktadır çünkü örgüt yapısı buna müsait değildir.Hiyerarşik sistem, bireysel uygulamalar vardır, halbuki teknolojiye ve stratejiye uygun değişiklik lazım, örgüt yapısı daha çağdaş olmalı, dünyadaki diğer kuruluşlarınkine benzemeli.

Türkiye bu konuda dünyadaki değişime ayak uyduramadı. Dünyadaki bütün çözümler değişime ayak uydurmaktan ve organizasyondan geçer. Organizasyon çok sağlıklı olmalıdır.

 

  • Bill Gates 2 üstünlük nitelik olduğunu belirtmiştir,

 

Bunlardan biri çalışanların beyin gücüdür, rekabet ve dış ticaret de buna dayalıdır. Bill Gates bunu kaybetmemek için kendi faaliyet alanı dışındaki sektörlere girmemektedir. (Günümüzde beyinlerin çatışması vardır.)

Diğeri ise örgütlenme, sabır ve tutarlılıktır. (Bu Türkiyedeki kuruluşlarda olmayan birşeydir.)

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir