İso 9001:2015 Maddeler

İso-9001-2015-Maddeler
İso-9001-2015-Maddeler

İso 9001:2015 Maddeler

Maddeler ve Beklenen Başlıklar

Şu ana kadar alınan bilgiler ışığında beklenen değişiklikler nelerdir diye soracak olursanız bu merakınızı gidermeye çalışalım. Yeni standartta hangi konuların olacağı kesin olmamakla birlikte ilaveler, silinecek konular ve modifikasyonlar yer alacaktır. Yeni versiyon temel bir stratejiye dayanacaktır. Tüm yönetim sistemi standartlarına hükmedebilecek üst seviye temel bir standart oluşturulacaktır. Genel strateji olarak adlandırılan başlık şu anki iso 9001:2008 versiyonundan daha farklıdır. Bu nedenle 2015 versiyonu mevcut kullanıcılar için veya İso 9001 Standardını baz alan diğer sektör standartları için önemli değişiklikler veya zorluklar oluşturabilir.  Öte yandan iki veya daha fazla yönetim sistemi standardı uygulayan kuruluşlar için birbirini destekleyen bir strateji elde etmek mümkün olacaktır. Beklenen o ki yeni versiyon mevcut revizyona göre belirli gereklilikler konusunda değişiklikler yaşanacaktır.

İso 9001:2015 Maddeler ve Beklenen Değişiklikler

İso 9001:2015 Maddeler

  • Daha Jenerik

 

Kullanıcı geri bildirimlerine göre mevcut revizyon özellikle hizmet sektörü ve diğer sektörlere uygulanması noktasında yetersiz ve geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle revize 2015 versiyonu uygulanma anlamında hizmet sektörlerine daha uygun hale getirilmeye çalışılacaktır. 2015 versiyonu bu noktada müşteriye yönelik çıktılarda ürün yerine ürün ve hizmetler ifadelerini kullanmaktadır. Standardın daha jenerik olması için yapılan diğer bir değişiklik özellikle üretim endüstrileri için daha önce 7.6 maddesi altında incelenen konu izleme ve ölçme ekipmanları 7.1.5 maddesinin değiştirilmesidir. Ayrıca daha önce 7.3 maddesi altında işlenen ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusu 8.5 altında revize edilmiştir. Her iki madde mevcut durumda uygunluk için belirli spesifik gereklilikler istemektedir. Bu özel gereklilikler tüm sektörlere uygulanabilme açısından çıkarılarak güncelleştirilmiştir.

  • Organizasyon Bağlamı

 

Organizasyonun yönetim sistemlerini uygulamaları ile ilgili bölüm (4.1) ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin algılanması (4.2) ile ilgili maddeler yeni revizyonda 0.1 bölümüne eklenmiştir.

 

  • İlgili Taraflar

 

İlgili taraflar ile ilgili gereklilikler bu tarafların Kalite Yönetim Sisteminin amacının  dışında olmaları sebebiyle revize edilecektir. Bu bağlamda ilgili taraflar ileriki revizyonlarda daha belirgin olarak tanımlanacaktır.

 

  • Proses Yaklaşımı

 

İso 9001:2000 ve İso 9001:2008 versiyonları proses yaklaşımını teşvik etmektedir. Daha önce 4.1 başlığı altında ele alınan proses yaklaşımı konusu 4.4.2 Proses Yaklaşımı olarak değerlendirilecektir. Proses Yaklaşımının benimsenmesi amacıyla spesifik gereklilikler tanımlanacaktır. Buna ilave olarak süreç yaklaşımına olan bilincin oluşturulmasına yönelik ihtiyaç olacaktır. Bu bilinç süreç yaklaşımının bir biri ile etkileşimde olan süreçler olarak algılanması, organizasyona entegrasyonu ile ne kadar tutarlı ve öngörülebilir sonuçların alınabileceğinin aktarılması olarak açıklanabilir.

 

  • Risk ve Önleyici Faaliyetler

 

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanabilmesi için gerekli risk ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması talep edilmektedir.

 

  • Dokümante Edilmiş Bilgiler

 

Teknolojinin ilerlemesi nedeniyle standardın gelişen iş yaşamına uyum sağlaması önemlidir. İso 9001 Standardı ilk yazıldığında doküman ve kayıtlar ayrı başlıklar halinde değerlendirilmekteydi. ISO 9001:2015 versiyonunda doküman ve kayıtlar ile ilgili gereklilikler Dokümante Edilmiş Bilgiler olarak revize edilecektir.

 

İso 9001:2015 Maddeler

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.kaliten.com

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir