İso 9001-2015 Değişen Maddeler

İso 9001-2015 Değişen Maddeler

İso 9001-2015 Değişen Maddeler

 

  1. Organizasyon Bağlamı

Organizasyon bağlamı maddesi standardı temelidir. Bir kuruluş başarısı ve organizasyonun beklentilerinin karşılanabilmesi için varlık nedenini ve organizasyon bağlamını tanımlamalıdır. 4.1 Maddesinde kuruluşlar organizasyonlarını etkileyen iç ve dış olgularını tanımlamalıdır. Bu tanımlamalar sonrasında organizasyon tanımladığı bu olguları izlemelidir. 4.1 maddesi organizasyonların istenilen sonuçlara ulaşmadaki performanslarının değerlendirilmesini istemektedir. Standardın 4.1 Maddesinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilecek en önemli araçlardan biri SWOT analizidir. Diğer bir araç Balans Score Kartıdır. Organizasyon bağlamı içerisinde “business thinking” kavramı yeni eklenen konulardan biridir. İş süreçlerinin başarısı Kalite Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin sonucudur. Standardın önceki versiyonlarında bu kapsamda bir değerlendirme yada ilişkilendirme bulunmamaktaydı.

  1. Liderlik

Liderlik ve İş Sistemine taahhüt ISO 9001:2015 Standardının 5.1.1 Maddesi altında ele alınmaktadır. İş süreçlerinin yönetimi ile kalitenin yönetiminin birleşikliği bu maddede de sürmektedir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminde Yönetim ve Kalite Yönetimi birbirine entegre yani paralel ilerlemektedir. Daha öncesi değerlendirildiğinde şirket yönetimleri ile kalite yönetimleri hep birbirinden ayrı iki farklı organik yapı gibi yürütülmekteydi.

  1. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

İso 9001-2015 Değişen Maddeler arasında en çok konuşulan maddelerden biri Standardın 6.1 maddesidir. 6.1 Maddesi Risk ve Fırsatlara istinaden oluşturulan aksiyonları konu almaktadır. Standardın 6.1 Maddesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 4.1 ve 4.2 maddelerini kapsamaktadır.

İso 9001-2015 Değişen Maddeler

Madde 6.1

  • Organizasyon bağlamının anlaşılması,
  • İlgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarının anlaşılması

Ayrıca bu konulara ait analizler yapılarak risk bazlı aksiyon planları ve hedefleri oluşturularak etkin olarak yönetilmelidir. Standart bu kapsamda 6.1.2 maddesinde risk ve fırsatlara yönelik olasılıklar için mevcut risklerin engellenmesi, hedef ve fırsatlara ulaşmak için risklerin ele alınması, risk kaynağının azaltılması ve risk olasılıklarının değiştirilmesi gibi konulara atıf yapmaktadır. ISO 9001:2015 Revizyonu önleyici faaliyetlerden bahsetmez. Önleyici faaliyet konusu risk bazlı yaklaşım konusunun içine yedirilmiştir. ISO 9001:2015 Revizyonunun risk bazlı yaklaşımını basitçe açıklamak gerekirse şöyle tanımlayabiliriz.

Risk Bazlı Yaklaşım

İşinizle ilgili karşılaşacağınız zorlukları öğrendikten sonra riskleri azaltmak için plan ve izleme metotlarını tanımlayın.

  1. Organizasyonel Bilgi, Kurum Hafızası

Standardın 7.1.6 Maddesi Ürün ve Hizmetlerin sağlanması için gerekli olan bilginin belirlenmesi için Bilginin Yönetimi sürecinin tasarlanması ve işletilmesinden bahsetmektedir. Bilgi ürün ve hizmetlerin sürekli ve tutarlı olarak sağlanabilmesi için gerekli olan önemli bir kaynaktır. Kuruluşların belirlediği ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışanların gerekli olan bilgiye ulaşmaları gerekir. İstenen sonuçlara ulaşılabilmek için bilgiye erişim çalışanların en doğal hakkıdır. Kurumsal Bilgi veya Kurumsal Hafızanın Yönetimi Süreci her kuruluşa özgü tasarlanmalıdır.

  1. Uygulanabilirlilik

ISO 9001:2015 Revizyonu 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi maddesinde hariç tutma kısmı kaldırılmıştır. Hariç tutma yönetimin tercihine bırakılmıştır.

 

Detaylı bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

 

Paylaş, çoğalsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir