Gap Analizi&Check Up

Gap Analizi&Check Up Faaliyetleri Denetim ve E-Denetim Yöntemleri kullanılarak risk ve fırsatların ortaya çıkarılmasını hedefler.

 

Denetim Kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen faaliyet, ürün ve hizmetlerinize yönelik 5 tip denetim hizmeti gerçekleştirmekteyiz;

1. Yönetim Sistemi Denetimi Kuruluşunuz süreçleri denetim yoluyla sorgulanır ve belirli bir sistematik içinde değerlendirilerek;

• Tasarlanmamış olan süreçler

• Eksik olarak tasarlanmış süreçler

• Yanlış tasarlanmış süreçler ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar yürütülürken;

• Danışmanlarımızın teorik bilgileri

• Danışmanlarımızın sektör tecrübeleri

• Diğer kuruluşlar ile kıyaslama (benchmarking)

• Otorite ve sektörlere yön veren firmalar tarafından oluşturulmuş süreç metodolojileri gibi kaynaklar kullanılır.

 1. Yeterlilik Denetimi

Yeterlilik Denetimi kuruluşunuzun mevcut durumu ile Kalite Yönetim Sistemi metodolojinin kıyaslanarak yansıtılmasıdır. Yeterlilik Denetimi genel olarak ISO begesine başvuran firmalara belgelendirme denetimi öncesinde yapılır. Temel amaç kuruluşun belgeyi alması için gerekli temel şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesidir. Yeterlilik Denetimi ISO belgesinin ön denetimidir. Iso belgelendirme denetimi iki fazda gerçekleştirilir. Yeterlilik Denetimi genel olarak masabaşından yapılır. Denetimde kurumun doküman yeterliliğinin Iso gerekliliklerini karşılama yeteneği değerlendirilir.

• Yeterlilik Denetimi

• Uygunluk Denetimi

 1. Uygunluk Denetimi

Uygunluk Denetimi Yeterlilik Denetiminde başarı gösterilmesi durumunda gerçekleştirilir. Uygunluk Denetiminde, Yeterlilik Denetiminde gözden geçirilen dokümanlar üzerindeki bilgilerin sahadaki uygulamalarına bakılır. Dokümante edilen bilgilerin sahadaki etkinliği kontrol edilir. Uygunluk Denetimi Iso gereklilikleri, ulusal ve uluslar arası mevzuat, yasal şartlar gibi regülasyonları içerir.

3. Proses, Süreç Denetimleri

 

Süreç Denetiminde kuruluşunuz süreçlerinden biri veya birkaçı sistematik olarak ISO gerekliliklerini karşılama yeteneği açısından değerlendirilir. Süreç Denetimlerinde incelenen konular;

• Süreçlerin etkinliği

• Süreçlerin birbirleri ile etkileşimi

• Süreç performansları

• Süreç hedefleri

• Süreçlerin kaynağı (insan, ekipman, yazılım vs.)

• Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi • Sürekli iyileştirme

 

4. Ürün/Hizmet Denetimi

Ürün/Hizmet Denetimi, gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik yapılan denetimdir.

Ürün, hizmet gerçekleştirme prosesleri;

• ISO gereklilikleri

• Ulusal mevzuat

• Uluslar arası mevzuat

• Yasal Şartlar

• Çevre Şartları

• İş Sağlığı ve Güvenliği şartları Kapsamında değerlendirilir.

 

E-Denetim

E-Denetim nedir? E Denetim kuruluşunuza hangi faydaları sağlar?

E-Denetim ilk kez http://www.kaliten.com/ tarafından tasarlanmış online denetim sistemidir.

E-Denetim Sistemi ile Kalite Yönetim Sisteminiz içerisindeki tüm sistemleri hızlı, kolay ve çok daha ucuz maliyet ile yönetebilirsiniz.

 

E-Denetim kuruluşunuza hangi faydaları sağlar?

 1. E-Denetim ile üretim maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 2. E-Denetim ile rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.
 3. E-Denetim ile Pazar payınızı arttırabilirsiniz.
 4. E-Denetim ile tedarikçilerinizi iyileştirebilirsiniz.
 5. E-Denetim ile müşterileri memnuniyeti hızlıca arttırabilirsiniz.
 6. E-Denetim ile kalitesizlik maliyetlerini azaltabilirsiniz.
 7. E-Denetim ile çalışanlarınızı sürekli iyileştirme odaklı istihdam edebilirsiniz.
 8. Denetim maliyetlerini düşürür.
 9. Üçüncü bir göz (farklı bir bakış açısı) ile kuruluşunuzun performansının değerlendirilmesine imkan verir.
 10. Denetimlerde harcanan adam*saatin tasarruf edilmesini sağlar.
 11. Denetimlere karşı farkındalığın artmasına katkı sağlar.
 12. Çalışanların sisteme entegrasyonuna yardım eder.
 13. Denetimlerin hızını arttırır.
 14. Uygunsuzlukların anında tahlil edilmesine imkan verir.
 15. Düzeltici faaliyetlerin birimler tarafından başlatılmasına imkan verir.

 

E-Denetimin Kapsamı nedir?

E Denetim Sistemi ile dilediğiniz tüm süreçleri kontrol altına alabilirsiniz. E Denetim Sistemi faaliyet gösterdiğiniz tüm süreçlerinize uygulanabilir.

 

E-Denetim Sistemi ile yönetebileceğiniz sistemlerden bazılarını aşağıda görebilirsiniz;

 • İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi
 • İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi
 • İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • İso 31000 Risk Yönetim Sistemi BelgesiE Denetim ile denetimlerinizi dilediğiniz zaman yapabilir, uygunsuzlukları hızlı tahlil edebilir, düzeltici ve önleyici faaliyetleri hemen uygulamaya başlayabilirsiniz.E-Denetim Nasıl Çalışır?
 • E Denetim hizmetini aldığınız anda sistem üzerinden tarafınıza uygulama check listleri gönderilir. Söz konusu checklistler. E Denetim sahasına göre gönderilmektedir. Daha sonra ekibimiz şirket yapınız ile ilgili soruları size yönelterek kontrol yönteminin belirlenmesini ve check listlerin hangi çalışanlarınız tarafından uygulanacağına karar verir. Ardından check listler istediğiniz süreçlere uygulanır ve sonuçları Kaliten Danışmanlık ekibi tarafından analiz edilerek iyileştirme fırsatlarınız nihai rapor olarak sizlere bildirilir. Rapor içeriğinde farklı performanslarda kuruluşunuzun durumunu görebilir ve hangi süreçlerin iyileştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşabilirsiniz.
Paylaş, çoğalsın!