İso 9001 Belgesinin Faydaları

İso 9001 Belgesinin Faydaları

İso 9001 Belgesinin Faydaları

İso 9001 Belgesinin Faydaları saymakla bitmemesine rağmen İso 9001 Belgesinin Faydaları ile ilgili en belirgin olanları sizlerle paylaşmak isteriz. ISO dünya genelinde binden fazla standart yayınlamıştır bu standartlar tüm dünyada birbirinden farklı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerde denetim organizasyonları tarafından belgelendirilmektedir. Bu standartlardan en çok kullanılanı iso 9001 Belgesidir. İso 9001 Belgesi kuruluşlara, çalışanlara ve nihai olarak müşterilere fayda sağlamaktadır. İso 9001 Belgesi ülkemizde giderek artarak kurumlar tarafından talep edilmektedir. Belgelendirme ülke genelinde sayısı 120 olan akredite kuruluşlar ve akredite olmamış diğer kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. [Devamını oku…]

İso 9001-2015 Değişiklikler

İso 9001-2015 Değişiklikler

İso 9001-2015 Değişiklikler

İso 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 yılında son haliyle yayınlanacaktır. İso 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı önemli değişiklikleri aşağıda inceleyerek erken hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler Mayıs 2014 de yayınlanan İso 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Taslak metninde elde edilen bilgiler, ISO Komitesinde görev alan uzman görüşleri ve İso 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile ilgili yayınlar derlenerek elde edilmiştir.

Bu yazımızda İso 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktaları sizlere aktaracağız. [Devamını oku…]

İso 9001-2015 Değişen Konular

İso 9001-2015 Değişen Konular

İso 9001-2015 Değişen Konular

Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı yeni revizyonu 2015 yılı sonlarına doğru yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Şirketlerin standardın yeni revizyonuna adapte olabilmeleri için 3 yıllık geçiş süresi planlanmıştır. Kuruluşlar yeni revizyona uyum sağlayabilmek için iki farklı yol izleyeceklerdir.

İso 9001-2015 Değişen Konular

Kolaycı Mantık

Bu mantığı tercih eden kullanıcılar (ISO 9001 Belgesi ile yönetilen kuruluşlar) 2015 revizyonunun getirdiği değişiklikleri kalite manuellerinde dokümante ederek minumum gereklilikleri sağlayarak belgelerinin devamlılığını garanti altına almaya çalışacaklardır. [Devamını oku…]

Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi

Vizyon ve Strateji

Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi

Kuruluşların çoğunda Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi sorunu belirgin olarak göze çarpmaktadır. Vizyon ve Stratejinin Etkin Olarak Yönetilmesi için öncelikle Vizyon ve doğru olarak belirlenmesi gerekir. Vizyon ve Stratejinin belirlenmesinde Çevre, müşteriler, tedarikçiler, kurum ihtiyaçları ve beklentiler mutlak

a dikkate alınmalıdır. Bu değişkenlerin birinin veya birden fazlasının dikkate alınmaması kurum süreçlerini aksaklığa uğratmaktadır.

Vizyon ve Stratejiler ile ilgili Önemli Hatalar;

  • Vizyon açık ve net olarak belirlenmemiş.
  • Vizyon açık ve net olarak belirlenmiş fakat çalışanlar vizyonu yanlış yorumluyor.
  • Vizyon çalışanlar tarafından anlaşılmış, stratejiler oluşturulmuş ancak stratejiler ile vizyon arasındaki bağlar kopuk.
  • Vizyon yöneticiler tarafından dikkate alınmıyor.

 

Vizyon ve stratejilerin belirlenmesinde yapılan hatalar sonucu aşağıdaki şekilde görebileceğiniz etkileşim ortaya çıkar.

Vizyon ve Strateji İlişki

Vizyon ve stratejilerin belirlendikten sonra kurum ürün ve hizmet sunumunu gerçekleştirir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar karşısında departman yöneticileri hızlı olarak aksiyonlar alırlar. Aslına bakılırsa istenmeyen durumlar bir anda ortaya çıkmazlar. İstenmeyen durumlar zamanla süreçler içerisinde meydana gelir ve belirli durumlarda belirgin olarak dışa vurular. Bu aksaklıkların minimuma indirilebilmesi için uygulanabilecek önlemler mevcuttur. Denetim ve stratejik planlama bu araçlardan biridir. Denetimler çoğu zaman uyum denetimleri formatında yapılır, uyum denetimleri kurumun belirlediği kurallara uyumu noktasındaki performansını ortaya çıkararak kuruluş için karne niteliği taşır.

ISO 9001 Revizyon 2015

ISO 9001 Revizyon 2015

ISO 9001 Revizyon 2015

Bildiğiniz gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 yılında yeni revizyonu ile yürürlüğe girerek kuruluşlarda uygulanmaya başlayacak. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2015 taslak versiyonu 2014 Mayıs ayında yayınlandı. Standardın taslak versiyonunu incelemiş olanlar standardın dilindeki değişiklikleri mutlaka fark etmişlerdir. Standardın getirdiği yeniliklerin kurumları ne kadar etkileyeceği ve bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ise en çok merak edilen konulardan biridir. Açıkçası ISO 9001:2008 Standardını etkin ve verimli olarak uygulayan bir kuruluş için ISO 9001 Revizyon 2015 için geçiş çok zor olmayacaktır.

ISO 9001 Revizyon 2015 Taslak standardı incelediğimizde standardın 4üncü bölümünde önemli değişiklikler yapıldığı göze çarpmaktadır. Standart için Uluslararası Standartlar Organizasyonu 3 yıllık geçiş süresini uygun görmüştür. Kuruluşların 2018 yılına kadar standardın yeni gerekliliklerini dokümante etmeleri ve bu gereklilikleri uygulamaları ve yönetmeleri gerekmektedir. ISO 9001 Revizyon 2015 Standardına uyum sağlanması için dileyen kuruluşlar bu kapsamda danışmanlık ve eğitim alabilirler. Belgelendirme ve eğitim kuruluşları bu konularda eğitimler vermektedirler. Kuruluşların ISO 9001 gerekliliklerini karşılamadaki genel performanslarını değerlendirirsek Türkiye genelinde standardın etkin olarak uygulandığını söylemek çok mümkün değildir. Genel anlamda bazı sektörler doğası ve geçmişleri itibariyle standardı çok etkin uygulamaktadırlar. Beyaz eşya, otomotiv, kimya, ilaç, bazı hastaneler bu kuruluşlara örnek gösterilebilir. Standardın etkin uygulanması için aslında ISO 9001 Revizyon 2015 önemli bir tetikleyici olacaktır. Çünkü yeni standart daha çok uygulamaya ve süreç yönetimine odaklanacaktır. Standardın eski versiyonunda bazı konular sadece dokümantasyon boyutunda bırakılarak geçiştiriliyordu. Süreçlerin dokümante edilmesi, süreç etkileşimleri bu konuya örnek gösterilebilir. Standardın yeni versiyonu süreçlerin etkin yönetilmesi ile ilgilendiğinden süreç dokümantasyonu gerekliliklerin karşılanması için yeterli olmayacaktır. Yönetim Temsilcisi ve diğer yöneticiler ile ilgili değişikliklere bakıldığında yine Liderlik kavramındaki değişiklikler nedeniyle bu kısımda da önemli revizyonların yapılarak uygulamaların tekrtar değerlendirilmesi gerekecektir. Artık kuruluşlar yönetim yerine Liderlik felsefesini özümseyerek çalışanları süreçlere katmak onları motive ederek hedef ve stratejilerin gerçekleşmesini sağlamak durumunda olacaklardır. Özetlemek gerekirse ISO 9001 Revizyon 2015 aşağıdaki konuların çok iyi anlaşılarak uygulanmasını, yönetilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerektirecektir.

ISO 9001 Revizyon 2015

  • Liderlik
  • Süreç Yönetimi
  • Risk Yönetimi

Daha fazla bilgi için kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com