İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İso 10018 Zorunlu İnovasyon Standardı

İnovatif Bir Kültür Oluşturmak İçin ISO 10018’i Kullanın

 

Kalite çevreleri İnovasyon ve standartların birbirlerine karşı farklı iki öge olduklarını düşünmektedirler. Birçok kişi standartların katı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünmektedir. İnovasyon ise özgürlük ve rahatlık gerektirir. İnavasyonun şirketlerde başarıya ulaşabilmesi için organizasyonların gelişimi uygunluğun (compliance) üzerinde tutması gerekmektedir. İnovasyon gelişime değer veren kurumlarda daha etkin ortaya çıkar. İnovasyon insana, çevreye ve otonomiye dayanır. İnovasyon otorite veya regülasyonlardan ortaya çıkmaz. İnovasyon dengenin ürünü olmalıdır. İso 10018 ile İso 9001 Kalite Yönetim sistemi arasında kapsamlı bir ilişki vardır.

İso 10018 İso 9001’in bazı maddelerini kapsar ve nasıl ele alınacağını açıklar.

 • Müşteri Memnuniyeti 8.2.1
 • Sürekli İyileştirme 8.5
 • Tasarım ve Geliştirme 7.3
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6
 • Ürün ve Hizmet Sunumu 7.5

 

İso 10018 Standardı İso 9001 Kalite Yönetim sistemine inovasyon unsurunun nasıl entegre edileceği noktasında yardımcı olur. Ancak başarılı bir inovasyon unsurunun temeli insana dayanmaktadır. İnsandan kasıt bazı seçilmiş insanlar değil inovasyon tüm insanları kapsamalıdır. Çünkü herkesin farklı kabiliyetleri vardır bu nedenle başarılı inovasyon için organizasyonda çalışan herkes sürece kanalize edilmelidir.

İso 10018 İnovasyon Sürecine Çalışanların Kanalize Edilmesi

ISO Uluslararası Standartlar enstitüsü 2012 yılında yeni bir standart piyasaya sürmüştür. İso 10018 İso 9001 ile art arda uygulanabilir biçimde tasarlanmıştır. İso 9001 ve İso 10018 birarada uygulamaya konularak organizasyonlar çalışanlarını kalite yönetim sistemi içerisine kanalize edebilirler. İso 10018 Terimi İso 9001:2005 versiyonunun 0.2 maddesine dayanır. Dayanak noktası özellikle çalışanların sisteme dahil edilmesidir.

İso 9001:2005 madde 0.2 aşağıdaki ifadeyi içerir;

Tüm seviyede çalışan insanla rorganizasyonun özüdür, temelidir. İnsanların tüm süreçlere kanalize edilmesi ile organizasyonel fayda ortaya çıkar. Bu konu aynı zamanda liderlik prensibinde de ele alınır. Liderler organizasyonun bütünsel yönünü ve amacını oluştururlar. Liderler insanların organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için uygun çalışma şartlarını oluşturmalı ve yönetmelidir. İso 10018 tam olarak insanların organizasyonun faydasına kanalize edilmesinin geliştirilmesine rehberlik eder. İso 10018 aslında İso 9001:2008 versiyonunun çalışan entegrasyonu ile ilgili eksikliklerini doldurmaktadır. İso 10018 ile bu açıkların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

 

 

İnovasyon, Yenilik

İnovasyon, Yenilikİnovasyon, Yenilik

İnovasyon, Yenilik

Yaratıcılık Kıvılcımını Ateşlemek İçin Edinilmiş Tecrübelerinizi Paylaşın

Geliştirme metotlarının zorunluluğu ve gelişimi yeni bir kavram değildir. 2010 Yılı QP dergisi W. Edwards Deming in meşhur;

Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKO Döngüsü)’nün tarihini ve gelişimini incelemiştir. PUKO döngüsünün çıkış noktası, yeni bir bilgi seviyesine ulaşabilmek için tasarlanan 17. Yüzyıl tümevarımsal çıkarımı ve 1939 yılında Shewhart Döngüsü olarak adlandırılan pragmatizmin etkisi ile deneyselcilik ile bağlantılı çıkmıştır.

Son olarak PUKO döngüsü içerisinde süreç geliştirme aşamalarında öğrenmenin önemi ortaya çıkmıştır. PUKO üzerinde araştırma yapan kişiler sistemin güncel olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini dile getirmişlerdir.
2000 Yılında Han Van Loon W. Edwards Deming’in sistemine eklemede bulunmuştur. Sistemin adı STARS

S- Set Goals

T-Think

A-Act

R-Review

S-Supply İmprovements

 

Sistemi Türkçeleştirecek olursak;

Hefeleri koy

Düşün

Uygula

Gözden geçir

Gelişmeleri destekle

 

Loon’a göre STARS sistemi PUKO sistemi ile ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor. PUKO ile ilgili olmayan çalışanlar için uygulama ve kontrol kısmında oluşabilen yorum farklılıkları STARS sistemi ile daha anlaşılır noktada.

Daha sonraki yıllarda 4 P denilen yeni bir sistem daha ortaya çıkmıştır.

Prepare,

Perform,

Perfect and

Progress

 

Sistemi Türkçeleştirecek olursak; 4 P

Hazırlan

Uygula

Mükemmelleştir

İşle

Üretim ve hizmet süreçlerinde etkin sonuçlar almak için 4 P sistemi kullanılabilir 4 P sisteminin belirgin çıktılar verdiği uzmanlar tarafından dile getirilmiştir.

4 P uygulayıcılarına göre PDSA (PUKO) sadece kabul edilebilir çıktılara doğru sizi götürür ancak sizi mükemmelliğe taşımaz.

PDSA (PUKO) döngüsüne son zamanlarda yeni bir ilave daha yapılmıştır.

PDSA-X Döngüsü Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al ile sürerken Önlem Al kısmından sonra ilave bir X getirilmiştir. X Export yani edilmiş bilginin transferi anlamına gelmektedir. Bu aşamada PDSA-X sistemi kurum genelinde jeografik ve zamansal mükemmelliği ve bütünsel işbirliğinin izlenmesini amaçlar. Sistem toplumsal inovasyonu teşvik eder. (Community-driven innovation) Ssitem farklı gelişim sistemlerinin tetiklenmesine yardımcı olur. PDSA-X uygulamaları ile edinilen bil diğer çalışanların kullanabilmeleri için geride bırakılır (kalıcı hafıza süreci). Çok gizli datalar ile çalışsanız dahi bilginin uygun olarak iletilmesi konusunda düşünmeniz gerekir.

PDSA-X Aşağıdaki aşamaları içerir;

 

 • Plan, Herhangi bir değişimi planla veya görevleri gelişim esnasında test et.
 • Do, Uygula. Değişimi uygula. Değişimin küçük ölçekte uygulanması tavsiye esilmektedir.
 • Study, Kontrol Et. Sonuçları değerlendir. Ne öğrenildiğini değerlendir. Yanlış gerçekleşen durumlar nelerdir?
 • Act, Önlem Al. Değişimi sisteme entegre et. Değişimi ya terk et yada iyileştirme döngüsü içerisine al.
 • Export, Dönüştür. Hikayenizi anlatın. Edinilmiş tecrübenizi diğer çalışanların faydalanabileceği şekilde kurumsal hafızaya aktarın. Tecrübelerinizi uygularken bazı konuları unutabilirsiniz, aynı durumu diğer çalışanların yaşamamaları için kurumsal hafızanın oluşturulması çok önemlidir. Örneğin hafızanızı kayıt altına almak için bir blog oluşturabilirsiniz. Yıllar sonra bu kaynaktan birçok kişinin faydalandığını görebilirsiniz. Yaşayarak edindiğiniz tecrübeyi aktarmanın birçok farklı yolu vardır.

 

Edinilmiş Tecrübelerin Aktarımı

 • Tecrübelerinizi toplantı ve organizasyonlarda paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi yıllık kalite kongrelerinde paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi internet üzerindeki paylaşım portallerinde paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi dergi ve yayınlarda paylaşabilirsiniz.
 • Tecrübelerinizi oluşturacağınız blog aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
 • Soru ve yanıtlarınızı blog ve forumlarda paylaşabilirsiniz.
 • Edinilmiş tecrübelerin paylaşılmasının diğer güzel yanı aktarılmış tecrübeler sizi zamanda yolculuğa çıkarabilir. Çok geçmişte yazdığınız bir bilgi bugün dünyanın başka bir bölgesinde birilerinin işine yarayabilir.
 • Herhangi bir ortama kaydettiğiniz kırıntı niteliğindeki bir bilgi insanlara faydalı olabilir.

 

İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetim

Günümüz iş yaşamının en önemli konularında biri haline gelen İnsan Kaynakları Yönetim

Konusunu sizlere aktarmak istiyorum. Kuruluşlar iş süreçlerinin başarısı için öncelikle iyi bir İnsan Kaynakları Yönetim stratejisi oluşturmalı. İnsan Kaynakları Yönetim stratejisi yönetici ve liderler ile ortak olarak belirlenmelidir. Bu noktada liderler çok önemlidir. Liderlerin yöne veremediği organizasyonlarda iş süreçlerinin etkinliğinden bahsedemeyiz.

İnsan Kaynakları Yönetim sürecinin etkinliği lider ve yöneticilerin vizyonu ile doğrudan ilişkilidir.

Kuruluşların öncelikle alanında başarılı liderlerini yetiştirmesi gerekmektedir.

Lider Nasıl olmalı?

 • Liderlerin feedforwardı olması gerekir, yoksa vizyonu da olmaz.
 • Allign People: create coalitions of people to move toward the vision.
 • İnsanları belli bir hedefe kanalize etmek gerekir, her iş tek başına yapılamaz, bir kuruluşta çalışanlar yararlı oldukları inancına vardırılmalıdır, bunun için iç etkileşimi, iç bağlılığı tanımış olmak gerekir. Takım olmak gerekir. Örneğin futbolda takım oyunu oynamak gerekir, bireysel yetenek yetmez. Sistem yapı ve standart birbirine bağlı olmalıdır. (Prozess, süreçler) 21. yy.da takım kurmadan sistem kurulamaz, fakat 20. yy. da birey daha ön planda idi.
 • İyi takımların oluşması için komutanın iyi olması gerekir, takım ruhu oluşmalı iç dinamikler (networks) etkileşimde olmalıdır. Türkiye’de hiyerarşik olan holding yapısı değişmedikçe dünya ile rekabet etmek zordur.
 • Lider insanlar strateji ve yön belirleme konusunda desteklenmelidir. İnsanlar organize edilmeli, men made systems, süreçler iyi belirlenmeli, yatay örgütlenmeler kurulmalı, bu olmadan network kurulamaz.
 • Çalışanın eğitimine önem verilmelidir.
 • Lider örnek alındığı davranış örnekleri sunmalıdır.
 • Türkiye’deki sorun gruplaşma, önemli olan gruplar arasında köprü kurabilen liderler. Liderde asgari müşterekleri bulabilecek kafa yapısındaki deneyim olmalı. Liderlikte deneyim çok önemlidir, zeki olmak yetmez. Örneğin deneyimli kişiler atamak yerine tepeden inme kişiler atamak o kuruluşu hedefe götürmez.
 • Motivate, inspire: Keep everyone moving in right direction despite problems. Appeal to basic human needs.
 • Lider insan ihtiyaçlarına göre onlara ilham vermek, geleceğe yöneltmek zorundadır. İnsanlara örnek ve ilham kaynağı olmak herşeyden daha önemlidir.
 • Lider hevesli insanlar için engelleri, bariyerleri kaldırmalıdır.
 • Lider çalışanı sürece dahil etmeli ve bunu yöntemlerini bilmelidir.
 • Lider başarıyı tanımalı ve desteklemelidir. Örneğin liderin çalışanlarla ya da yöneticilerle yaptığı bir toplantıda başarılı çalışanın ismini zikrederek onun yaptığı işi/katkıyı vurgulamalıdır zira başarı paylaşınca artar. Lider paylaşan insandır, başarıyı paylaşmak gerekir, bencil olunmamalıdır.
 • Lider başkalarına koçluk yapmalıdır, örneğin bir okutmanın bir öğrenci tez yazarken teori, model, hipotezlerin test edilmesi, metoloji konularında koçluk etmesi gibi.
 • Kuruluşta bir ödül mekanizması işletilmelidir.

 

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

 

Risk Yönetimi

Günümüz global ekonomisinde Risk Yönetimi faaliyetleri zorunluluk haline gelmiştir. Risklerini önceden öngöremeyen veya risklerini etkin olarak yönetemeyen kuruluşların ciddi kayıplar yaşadığına hepimiz birlikte şahit olmaktayız. Bu nedenle artık organizasyonlar riskleri ve risklerin organizasyona etkilerin açık tartışma formatında değerlendiren Risk Yönetimi Sistemi kurmak gibi bir zorunluluk ile karşılaşmışlardır.

Risk Türleri:

 1. Stratejik Riskler
 2. Operasyonel Riskler
 3. Uyum Riskleri
 4. Organizasyonel Riskler

 

Risk Yönetimi Araçları:

 1. Risk Değerlendirmesi
 2. Çevre Kontrolü
 3. Kontrol Faaliyetleri
 4. Enformasyon ve İletişim
 5. İzleme Faaliyetleri

Risk Yönetimi Kapsamı:

 • Risk yönetimi metoduna genel bakış sağlayarak genel araçların yönetilmesi garanti altına alınmalıdır.
 • Risk Yönetimi ile ilgili örnek uygulama sağlamak.
 • ISO 9001 Risk yönetimi konularına genel bakış sağlayabilmek.

Risklerin ortadan kaldırılması en basit anlamda risk analizi sonucunda ortaya çıkan risklerin etkilerine göre değerlendirilerek azaltılması veya ortadan kaldırılması faaliyetidir.

Yeni ürün tasarımı esnasında Risk Yönetimi oldukça önemlidir. Üretim veya hizmet sunumu öncesinde hata yapılması aslında hizmet veya ürünün müşteriye ulaştıktan sonra önlenmesinden çok daha faydalıdır. Zira müşteri memnuniyetsizliğinin telafisi çok daha zordur.

Ticari Faaliyetler ve Risk Yönetimi

Ticari Faaliyetlerin uzun vadeli stratejilerinin olması gerekmektedir. Uzun vadeli stratejilerinin gerçekliliği ve uygulanabilirliği Risk Yönetimi süreçlerinin başarısı ile doğrudan ilgilidir. Uzun vadeli strateji geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar. Yarının ticaretinin başarısı uzun vadeli stratejinin etkinliği ile bağlantılıdır.

Risk Yönetimi Faaliyetlerini Etkileyen Diğer Riskler

Risk Yönetimi süreci ile doğrudan bağlantılı diğer riskler dış riskler. Dış risklerinde iç risk gibi değerlendirilmesi gerekir. Dış risklere odaklanmak için tedarikçi ve ürün, hizmet ve hammadde sağlayıcı kuruluşlara ve çevreye odaklanmak gerekir.

Risk Yönetimi Faaliyetleri kısa vadede maliye doğuruyor gibi görünsede aslında uzun vadede karlılığı ve verimliliği olumlu etkilemektedir.

 

Risk Yönetiminin Faydaları

 • İş riskleri minimize edilir
 • Kayıplar azaltılır
 • İş kazaları azaltılır
 • Çevre tahribatı düşürülür
 • Atık yönetimi ile verimlilik arttırılabilir
 • Verimliliğe olumlu katkı sağlar
 • Kurum kültürü pekişir ve çalışanların aidiyet duygusu artar
 • Çalışanlar için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır
 • Rekabete olumlu katkı sağlar
 • Karlılığı arttırır

 

 

GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

GAB 2014 Standardı

 

GAB 2014 STANDARDI pazarlama ve kamuoyu araştırmaları konusunda hizmet sağlayan kuruluşların asgari kalite şartlarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Standardın amacı;

 

Araştırma şirketlerinin hizmet kalitesini artırmak,

müşteri memnuniyetini sağlamak

Araştırma şirketlerinin iş süreçlerini geliştirmek,

Araştırma şirketlerinin konusunda yürüttükleri faaliyetlere yardımcı olmak,

sektörde belirli bir standardizasyon kavramının oturmasını amaçlamak.

 

Standardın içeriğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

 1. GİRİŞ
 2. TERİMLER VE TANIMLAR
 3. GAB/KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

3.1 Genel Şartlar

3.2 Doküman Yönetimi

3.3 Kayıtların Yönetimi

3.4 GAB/Kalite El Kitabı

3.5 Sorumluluk ve Yetki

3.6 GAB Sorumlusu (Kalite Yönetim Temsilcisi)

3.7 GAB/Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğini Gözden Geçirme ve İyileştirme

3.7.1 Müşteri Geri Bildirimi

3.7.2 İç Denetim

3.7.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

3.7.4 Gözden Geçirme

3.8 İnsan Kaynakları

3.8.1 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinçlendirme

3.8.2 Saha Çalışanlarının Değerlendirilmesi

3.9 Satın alma/Dış Kaynak Kullanımı

 1. ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

4.1 Müşteri Taleplerinin Alınması

4.2 Teklif ve Sözleşmeler

4.2.1 Teklif

4.2.2 Sözleşmeler

4.3 Proje Takvimi, Soru Formu ve Tartışma Rehberi

4.4 Araştırma Projesine İlişkin Açıklama (Brief)

4.5 Örnekleme

4.6 Veri Toplama

4.6.1 Veri Toplama Yönetim Yapısı

4.6.2 Saha Araştırmacısı Seçimi

4.6.3 Katılımcı Teminatı

4.6.4 Saha Çalışması Tarihi, Süresi

4.6.5 Kalitatif Araştırmada Katılımcı Seçim Kriterleri

4.7 Veri Yönetimi ve İşleme

4.8 Araştırma Projesinin Raporlanması

4.9 Gizlilik

4.10 Yayımlama

4.11 ESOMAR ve Diğer Mesleki Kuruluş Notları