Danışmanlık Stratejileri

Danışmanlık Stratejileri

Danışmanlık Stratejileri

Danışmanlık hizmetleri doğası gereği zaman zaman firma ve temsilcilerini zor durumlara sokabilmektedir. Bu nedenlere bu makalede sizlere danışmanlık firmalarının çok sık karşılaştıkları sorunları aktarmak istiyoruz.

Hepimizin bildiği gibi danışmanlık dışarıdan kolay görünmekle birlikte aslında çok zor ve uzun soluklu bir uğraştır. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalar bizi çoğu zaman en zor anlarında yanlarında isterler ve acil sorunlarına çözüm ararlar.

Tecrübelerimiz ışında aşağıda danışmanlık faaliyetlerinde çok sık karşılaştığımız zorlukları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğer bu konuları danışmanlarınız ile birlikte önceden değerlendirir ve pro aktif çözümler üretebilirseniz müşterilerinizi daha iyi yönlendirebilir ve gereksiz süreçlerin ortaya çıkmasının önüne geçmiş olursunuz.

 

Danışmanlık Stratejileri

Danışmanlık faaliyetlerinde yaşanan zorluklar ve dersler;

 1. Sürekli değişen öncelikler

Bu konuya örnek olarak A ürününü öncelikli tercih eden firma için bir süre sonra bir anda b ürünü için yoğunlaşma isteğini gösterebiliriz. Böyle bir durumda Operasyonel prosedürlerin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir.

 

Ders; Bu gibi durumlarda müşterilerinizi doğru yönlendirebilmek için müşterilerinizin kısa ve uzun vadeli hedef ve stratejilerini iyi anlamaya eğer net değil ise ortaya çıkarmaya çalışın.

 

 1. İş yerlerinde hayvan besleme

Bazı işyerlerinde hayvan beslendiğine şahit oluyoruz. Eğer şirketiniz somun ve cıvata üretiyorsa bu durum çok sorun çıkarmaz ancak eğer gıda ürünleri işliyor veya üretiyorsanız bu önemli olabilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Denetçilerinin sizi ne zaman denetleyeceklerini önceden tahmin edemezsiniz.

 

Ders; İş yerlerinde hayvan beslemenin sağlık açısından doğuracağı sorunları müşterilerinize anlatın.

 

 1. Verilen sözlerin tutulması

 

Danışmanlar biri işi aldıkları andan itibaren hızlıca bitirmek ister ve firma ile ilgili derinlemesine araştırma yapmayabilirler. Özellikle danışmanlık yaptığınız firma evinizden uzak ise bir an önce geri dönmek isteyebilirsiniz. Bazen de istediğiniz doküman veya yapılması gereken işlerin zamanında yapılmadığını veya gerekli desteğin sağlanmadığını görebilirsiniz. Projede sizinle ilgilenen kişi sizi dikkate almayabilir.

 

Ders; Bu durumlarda sabır erdemdir. Konuyu bir üste tırmandırdığınızda tepki çekebilirsiniz. Bu nedenle bağlantıda olduğunuz kişilere yoğun olduklarını bildiğinizi ancak yardım edebileceğinizi söylerseniz karşı taraf daha hızlı adım atabilir.

 

 1. Varsayımsal soruların sorulması

 

Bazen müşterilerimiz bizlere garip, ucu açık, teorik veya varsayımsal soru sorabilmektedirler. Benim tercihim böyle bir konuda yorum yapabilmek için daha fazla bilgi ve dataya ihtiyacım olduğunu söylemek yönündedir. Eğer ihtiyacınız bilgi ve data mevcut ise soru cevaplanabilir.

 

Ders; Danışmanlık hizmeti verdiğiniz firmalara ilettiğiniz tecrübe ve bilgininin kesinliği hakkında emin olun.

 

 1. Gerekliliklerin değerlendirilmesi yerine dikkate alınmaması

 

Bu gibi durumların sık yaşandığından eminiz. Müşterilerimiz gereklilikler karşısında bazen katma değersiz tartışmalar yaratabilmektedirler.

 

Ders; Gerekliliklerin değerlendirilmesi yerine dikkate alınmaması gibi faaliyetlere hazırlıklı olun ve müşterilerinizi bu doğrultuda doğru yönlendirmeye çalışın.

 

 

 1. Orta şiddetteki değişikliklerin uygulanması

 

Çoğu zaman müşteriler sık fikir değiştirir ve danışmanlık sürecini uzatabilir veya olumsuz etkileyebilirler. Firmalar sürekli değişiklik talepleri ile sizi zorlayabilirler. Danışman olarak bu gibi durumlara hazırlıklı olmanız gerekir.

 

Ders; Danışman olarak müşteri taleplerindeki değişikliklere alışkın olun ve aynı anda gelen birden çok topu göğüsleyecek yetkinliğe sahip olmaya çalışın.

 

 1. Sınırlı kararlarla başa çıkma durumu

 

Bazı zamanlar müşteri karar vermede veya gerekli dokümanları sağlamada sorun yaşayabilir. Bu gibi durumlarda danışman ikilemde kalabilir o nedenle danışman esnek olmalıdır. Bunun dışında işi zamanında yetiştirmek gerektiğinden elde yedek projeler tutmak her zaman avantajlıdır.

 

Ders; Söz verdiğiniz bir iş gecikmeye kaldığında kendinizi elinizde birçok proje varmış gibi pazarlamaya çalışın.

 

 1. Sahada oynama

 

Bazen müşteriler iki ayrı denetçiyi kıyaslamak veya bilgi düzeyini ölçmek için sorular sorarlar, aynı soru iki denetçiye farklı ortamlarda sorulur. Yine bazı müşteriler danışmanlara başka bir danışman hakkında kişisel özellikler sorarlar. Bildiğiniz gibi danışmanlık çevresi çok da geniş değildir. Bu nedenle başka bir danışman hakkında söyledikleriniz kolayca duyulabilir.

 

Ders; Çift uçlu sorulara dikkat edin. Buna benzer durumlarda nötr olmaya çalışın.

 

 1. Acil isteklere cevap verme

Bazen danışmanlık yapdığınız anda eski müşterilerden biri arar ve acil bir iş yardımınızı ister. İş çok acildir ve 72 saat içerisinde bitmesi gerekir. Karşı taraf işin kesin size verileceğini ve yazılı talebi yakında ulaştıracağını bildirir. Bu gibi talepler asıl işe odaklanmanızı engelleyebilir. Yine verilen sözlen tutulmayabilir. Aynı iş 3 hafta sonra aynı aciliyette gündeme gelebilir. Danışman olarak kağıda dökülmemiş işlere ve ertelemelere hazırlıklı olmak gerekir.

 

Ders; Hiçbir zaman tüm yumurtaları bir sepete koymayın. Hiçbir proje kesin değildir, acil olanlar dahil. Gelirinizin çoğunluğunu belirli bir müşterinin ödemelerine bağlamamaya çalışın.

 

 1. Her şeyi bildiğini düşünenlerle başa çıkma

 

Bazı projelerde çalışanlardan biri işi çok iyi bildiğini savunarak işe soyunur ve danışmanlık süresini sonsuz sorularla iki katına kadar uzatır. Bu noktada danışmanlık faturası bir hayli yükselebilir ve müşteri ile sorun yaşayabilirsiniz.

 

Ders; Müşteri ile iletişim noktasında tek bir kontak belirlemeye çalışın. Dışarıdan müdaheleleri engellemek için tüm iletişimi bu kişi üzerinden yürütmeye çalışın.

 

Çevresel Tehlike İso 18001-2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevresel Tehlike İso 18001-2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevresel Tehlike İso 18001:2007 Çevre Açısından Boyut, Tehlike, Risk ve Etki Kavramları

Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlemdir. Tehlike ve risklerin mevcut kontrol yöntemlerinin dışında tanımlanmalıdır.

Örnek;

 • Su kullanımı
 • Elektrik kullanımı
 • Yakıt kullanımı
 • Tehlikeli madde depolama
 • Radyoaktif madde kullanımı
 • Deprem sel
 • Fırtına

Çevre Boyutu, Çevresel Risk, İso 14001:2004

Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerin veya hizmetlerin bir elemanıdır.

Örnek;

 • Doğal kaynak kullanımı
 • Atık su oluşumu
 • Tehlikeli atık oluşumu
 • Gürültü oluşumu
 • Tehlikeli madde sızıntısı
 • Yangın

Çevresel Etki İso 14001:2004

Kısmen veya tamamen bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişikliktir.

Olumlu çevresel etkiler;

 • Su tasarrufu
 • Elektrik tasarrufu
 • Yakıt tasarrufu
 • Kağıt tasarrufu
 • Hammadde tasarrufu
 • Emisyonların azaltılması
 • Gürültünün azaltılması
 • Kokunun azaltılması
 • Çevrenin yeşillendirilmesi

Olumsuz çevresel etkiler;

 • Hava kirliliği
 • Su kirliliği
 • Toprak kirliliği
 • Gürültü kirliliği
 • Koku kirliliği

Çevresel Tehlike, Boyut (Risk) Etki İlişkisi

Tehlike Boyut (Risk) Çevre Çevresel etki
Su kullanımı Doğal kaynak kullanımı, atık su oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi
Elektrik kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Yakıt kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Kağıt kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Madeni yağ kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Bitkisel yağ kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Yangın Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, hava su kirliliği
Pil kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Atık oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği
Akü kullanımı Doğal kaynak kullanımı, Atık oluşumu Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği
Araç lastiği kullanımı Doğal kaynak kullanımı Çevre Doğal kaynakların tükenmesi, toprak kirliliği

 

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu

ISO 45001 İş Sağlığı ve Emniyet Yönetim Sistemi Standardı

Bildiğiniz gibi 2015 yılında;

Yürürlüğe alınarak geçerlilik kazanacaktır. Tüm standartlar için 3 yıllık geçiş süresi tanınacaktır.

 • Bu standartlardan OHSAS 18001: 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu değişerek ISO 45001 İş Sağlığı ve Emniyet Yönetim Sistemi Standardı adı altında yayınlanacaktır.

Tüm standartların taslak versiyonları yayınlanmış olup gelişim süreci devam etmektedir. Standartların ortak noktası kuruluşlar için kolay uygulanabilir olmaları ve birbirleri ile aynı stratejide olmalarıdır. Standartlar birbirleri ile paralel yapısal özellikte olup karşılıklı konuşabilmektedirler. Bu yapı 3 standardın paralel olarak uygulanmasını ve dokümantasyonunu kolaylaştıracaktır. Standartları uygulamakta olan firmalar için yeni yapıya adapte olmak birçok bakımdan kolaylık sağlayacak ve geçiş zorluğu yaratmayacaktır. Bu arada OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS tarafından tasarlanırken ISO’ya geçerek ISO 45001 İş Sağlığı ve Emniyet Yönetim Sistemi Standardı adını alacaktır. Bu bağlamada kurumların, denetim firmalarının, danışmanlık firmalarının doküman yapılarını, danışmanlık stratejilerini, denetim soru listelerini revize etmeleri gerekecektir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu için ne yapılmalı;

 1. Dokümantasyon yapınızı yeni standartlara göre revize etmeye başlayabilirsiniz.
 2. Danışmanlık hizmeti alarak değişimlerin süreçlerinizi ve kuruluşunuzu nasıl etkilediğini öğrenerek hazırlıklarınızı ve süreçlerinizi planlayabilirsiniz.
 3. Kuruluşunuzun eğitim ihtiyaçlarını planlayarak gerekli faaliyetleri başlatabilirsiniz.
 4. Pro aktif olarak taslak standartlara dayalı GAP analizi yapabilirsiniz. Bu sayede yeni standartlara daha hızlı hazırlanabilirsiniz.

 

 

 

İnovasyon ve Liderlik

İnovasyon ve Liderlik

 

İnovasyon ve Liderlik

21 Yüzyılın şüphesiz en önemli konularından biri inovasyondur. Tarihe baktığımızda birçok gelişmenin arkasında liderleri görürüz. Bu liderler genellikle yalnız kovboylardır diye düşünülür veya öyle hatırlanırlar. Aslına bakarsanız hiçbiri yalnız değildi. Edison, Jobs, Michelengello gibi liderlere bakıldığında arkalarında büyük bir ekibin olduğunu ve çoğu inovasyonun bu ekibin desteği ile başarıldığı açıktır. İnsanları veya kurumları başarıya götüren asıl unsur istek ve tutkudur. Yetenek asla insanları başarıya götürmez. Bu bağlamda yaratıcı ekip oldukça önemlidir. Yaratıcı ekibin nasıl kurulduğu konusuna gelirsek aslında çoğu kuruluşta istediğiniz kişileri seçme şansınız yoktur. Size bir ekip dedike edilir ve o ekiple en iyi işi çıkarmanız istenir. Ekip içerisinde çalışamayacağınız kişiler olsa da nihai çıktıya bu ekip ile ulaşmak zorundasınızdır. Bu nedenle ekibinize bakıp gerçekten inanları tespit ederseniz sizi bir adım öteye taşıyacak kişileri seçebilirsiniz.

 

İnovasyon ve Liderlik, İnovasyon Aşamaları

 1. Kreatif aşama; Ekip olabildiğince serbest bırakılır. Özgür düşünce ile zihinler arındırılır. Bu aşamada hatalara müsaade edilir. Temel mantık hatanın başlangıç süreçlerinde yapılmasıdır. Kreatif aşamada ekibin sosyalleşmesi ve boş zamanlarının olması önemlidir. Boş zamanlar kaytarma olarak da kullanılabilir. Bu yolla ekibin güveninin kazanılması amaçlanır. Özgür ve yaratıcı fikirlerin alınabilmesi için ekibin kendisini rahat hissetmesi gerekir. Kreatif aşamanın anlamlı çıktıları için data ve analiz oldukça önemlidir. Çünkü sürecin çıktısının kanıtı bu göstergeler olmalıdır.
 2. Yürütme aşaması; Uygulama aşamasında proje çıktısı şirket yöneticilerine ve proje yöneticilerine sunulur. Bu noktada ham data iletmekten kaçınmaya çalışın. Yöneticilere sağlayacağınız data sonuç odaklı ve anlaşılır olmalıdır. Proje yöneticileri ile iyi geçinmek çok önemlidir çünkü ileriki süreçte bu kişilerin desteğine ihtiyacınız olacaktır. Proje safhalarında birçok kişi çalışmanızı engellemek için çaba sarf edecektir bu durumlarda proje yöneticisinin desteği önemlidir.

İnovasyon ve Liderlik ile Değişim

Aşağıdaki tablo kuruluş içi bilgi paylaşımı ve yaratıcılık prosesinin nasıl değişebileceğini simgelemektedir.