Kritik Performans Göstergeleri

Kritik Performans Göstergeleri
Kritik Performans Göstergeleri

Kritik Performans Göstergeleri

Kritik performans göstergelerinin seçilmesi ve geliştirilmesi.

Uzun ve kısa vadeli kritik performans göstergeleri nasıl seçilmeli ve geliştirilmeli.

Makaleme öncelikle süreç geliştirme takımlarının hedeflerini anlayarak başlamak istiyorum. Süreç geliştirme hedefleri kapsamlı organizasyon hedeflerinden beslenmektedir. Hedefler örnek olarak belirli ürün gruplarında pazar payının, coğrafi lokasyonların arttırılması veya Operasyonel maliyetlerinin belirli oranda tasarruf edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Süreç geliştirme hedeflerinin hangi stratejik hedeflerden geldiğini belirledikten sonra ilgili süreç için kritik performans göstergelerini belirleyebiliriz. Eğer ilgili sürece dair performans göstergesi belirlemekte zorlanıyor olabilirsiniz, ancak bu noktada biraz çaba sarfetmeniz faydanıza olacaktır. Diğer bir kafa karışıklığı da kritik performans göstergeleri ve ölçüm dataları arasında yaşanmaktadır. Gösterge ve ölçüm dataları farklı verilerdir. Gösterge için kullanılan ölçüm datası performans ile ilgilidir ve direk ölçüm değildir. Göstergelerin seçimi için kılavuz veya yöntemler bulabilirsiniz. Ayrıca ölçümlerin zamanlaması müdahele süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ölçüm periyotları aksaklık halinde sürece eşzamanlı müdahele imkanı sağlamalıdır. Bu anlamda en ideal ölçüm yöntemi gerçek zamanlı ölçüm teknikleridir. Gerçek zamanlı ölçümler çeşitli yazılım programları ile desteklenerek sağlıklı verilerin elde edilmesi sağlanmaktadır. Business score card veya balance score card sonuçları genellikle uzun, kısa ve orta vadeli sonuçları göstermektedir ve bu sayede süreç sahipleri operasyonlara anlık müdahele edebilmektedirler.

Kritik Performans Göstergeleri

Yazar Richard J. Schonberg’e göre 3 tip gösterge vardır;

 1. Kısa süreli göstergeler.
 2. Aylık veya çeyrek yıllık göstergeler.
 3. Üst yönetim için hazırlanan yıllık göstergeler.

Üçüncü seviyeye gelen gösterge mutlaka süre olarak genişlemelidir. Örnek vermek gerekirse, uygunsuzlukların oranı süreç geliştirme ekibi için birinci seviye bir gösterge olabilir, kalitesizlik maliyetleri ise orta kademe yöneticiler için ikinci seviye bir gösterge olabilir. Operasyonel maliyetler de üst yönetim için üçüncü seviye ölçüm olabilir. İkinci ve üçüncü seviye göstergeler mutlaka birinci seviye göstergelerden beslenmelidir. Aksi durumda bu veriler üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılamaz.

Göstergeler mutlaka ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmalıdır. Üst yöneticinin gördüğü üçüncü seviye veri orta kademe tarafından bilinmiyorsa o verinin iyileştirilmesi mümkün olmayabilir.

Bu nedenle Duke Okes Performans ölçümlerinin geliştirilmesi için aşağıdaki yaklaşımı önermektedir.

 1. Organizasyon ölçümlerinin gözden geçirilmesi.
 2. Ölçüm başlangıç noktalarının belirlenmesi.
 3. Sonuçların değerlendirilmesi. (Risk bazlı değerlendirme sıralaması uygulanması tavsiye edilir)
 4. Performans ölçümlerinin geliştirilmesi.
 5. Performans standartlarının geliştirilmesi.
 6. Performansın nasıl izleneceğinin kararlaştırılması.

Sistem uygulanırken gelişim amacına aykırı göstergelerin seçilmesi zaman ve efor kaybına neden olacağından tercih edilmemesi önerilir.

 

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.kaliten.com

 

 

Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Güvence Sistemleri ve Kuruluşlarda Kalitenin Yükseltilmesi

Kalite Güvence Sistemlerinin etkin uygulanabilmesi için ilk çalışandan itibaren kalite faaliyetlerinin uygulanması gerekliliği uluslararası çevreler tarafından sürekli vurgulanır “Quality in the first person”. Bu cümlenin ne anlama geldiğini anlamak için kalitenin tarihçesine bakmak gerekebilir. Biz daha çok kalite bilincinin nasıl iyileştirilebileceği ve Kalite Güvence Sistemleri uygulayan kuruluşların neler yapmaları gerektiği üzerinde durmak istiyoruz.

Çoğu yönetici çalışanlarını teşvik etmek için farklı yaklaşımlar uygular. Bu yaklaşımların gerçekliği ve etkinliği bazen kuşku yaratmakta ve birtakım çevrelerde kuşku yaratmaktadır. Çalışanlara ekip çalışmasının aşılanması, inisiyatif alabilmenin önemi, şeffaflığın sağladı faydaların aktarılması yerine çoğu yönetici içinde korku, tehdit barındıran çalışanlara ve kuruma zarar verici reaktif çalışma kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışma yaşamım boyunca Kalite Güvence Sistemlerinin etiğine ve amacına zarar veren bu tür faaliyetler ile birçok kez karşılaştım.

Gerçek Dünya ve Kalite Güvence Sistemleri

Gerçek dünyada iş aksaklıklarını bir üst yöneticinize raporladığınızda azar işitebilirsiniz. Yada üretim bandında işinizi dikkatlice yürütürken yavaşlığınız diğer yöneticilerin dikkatini çektiğinde bırak barçalar bozuk gelsin, boş ver işi yavaşlatma gibi davranışlarla karşılaşıldığını hepimiz biliyoruz. Başka bir örnek daha verelim. Bir otomotiv parça üreticisinin ürünleri müşterisi tarafından geri çevriliyor ve yetkililer konuyu acil olarak araştırmaya başlıyor. Ekip kök nedenleri belirleyerek fabrika müdürüne iletiyor. Fabrika müdürü kök nedenlerin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonları başlatıyor ve aksaklıklar ciddi oranda azaltılıyor. Ertesi gün kök neden ile ilgili önerileri veren kişi şefleri tarafından tehdit ediliyor ve üretim mühendisine öneri vermekle suçlanıyor. Akabinde kendisi kalite ile ilgili işlere burnunu sokmamak konusunda uyarılıyor.

Eminim ki hepiniz kendinizi benzer durumların içinde zaman zaman görmüşsünüzdür.

Deming’e göre korku mutlaka azaltılması gereken bir konudur. Aynı zamanda işyerlerinde uygulanan yoğun kontrollerin azaltılması gerekir çünkü Kalite Güvence Sistemleri çalışanların katılımını, inisiyatif ve yetki vermeyi teşvik eder. Çoğu işyeri halen elinde balyoz varmış gibi davranan şeflerle doludur. Bu şefler halen çalışanları ürküten kriz yaratan çalışma üslubunu sürdürmektedirler.

Sonuç olarak işyerlerinde Kalite Güvence Sistemleri uygulanıyor olsa da kurumlar çalışanlarına verdikleri taahhütleri yerine getirmemektedirler. Bu yolla yaratıcılığı arttıran işbirliği zarar görmektedir. İşbirliğinin zarar görmesi neticede işverenleri etkilemektedir. Kalite çalışanları morallarini bozmamalıdır. Bizler korkusuzca çalışma ortamlarındaki kalite dönüşümünü teşvik etmeliyiz.

 

 

 

Kalite Sistemleri

Kalite Sistemleri

 

Kalite Sistemleri

Kalite Sistemleri ile İşinize yön verin.

Kalite bakışınız ile tüm işlerinizi mükemmelleştirin.

Kalite profesyonelleri yeni iş fırsatları geliştirmek için çaba harcamalıdırlar. Çünkü çalıştığımız kuruluşlar bizlere sadece kalitesizlik maliyetlerini düşürmek için ödeme yapmıyorlar. Bizler karlılığı arttırmak için de çaba sarf etmeliyiz. Bunu yapabilmek için ise fabrika merkezi odaklı zihniyetimizi terk etmemiz gerekir. Kalitesizlik maliyetleri ile yoğunlaşmış birimlerin farklı alanlara odaklanmaları zor olmaktadır. Kalite dilinde biz buna iş körlüğü deriz. Mevcudu değiştirmek için yön verici olmalıyız. İyi örneklemeler yoluyla kuruluşumuzu değişime ikna etmeliyiz.

Yön vermek derken söylemek istediğimiz kalite bakışınızı yaptığınız her işe uygulamaktır. Kuruluşunuzun yürüttüğün tüm faaliyetlere 5S, hata türü etki analizi gibi Kalite Sistemleri uygulayabilirsiniz. Uygulama esnasında sürece çok fazla katılmadan izleyerek ilgili durumlarda siz olsaydınız ne yapacağınızı düşünebilirsiniz.

Örnek;

Bir işyerindesiniz ve çay kahve ikram bölümünde kullanılan çay poşetleri için atık toplayıcı olmadığını fark ediyorsunuz tam bu sırada başka birisi çay poşeti atığını çöpe atmadan önce doluları için hazırlanan kutuya çay poşetini atıp uzaklaşıyor. Ardından diğer tüm çalışanlar aynı davranışı taklit ediyor. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız. Çoğu insan bu gibi durumlarda önceden yapılan uygulamayı taklit ederler. İkinci kişiden sonra söz konusu süreç geçerli hale gelir ve herkes aynı süreci çalıştırmaya devam eder. İnsanların çoğu liderden ziyade takip edendir. Takip etmek liderlik etmekten daha kolaydır. Bu durum insan doğasının tipik bir örneğidir. Kendi evinizde olduğunuzu düşünün ve masanın üstünde çöpün doğru bir uygulama olmadığını kabul edersiniz.

Tam bu aşamada kalite profesyoneli olduğunuzu hatırlayın. Yaşamınızın her anında çevrenize doğru şeyleri yapmaları konusunda öncülük edin.

Bizim hayalimiz kalite profesyonelleri olarak sizlerin lider gibi davranmanız ve takliten kaçınmanızdır. Ancak bu sadece bir hayaldir varsayım dahi değildir. Çünkü deneyimlerimizi hatırladığımızda çoğu kuruluşta benzer davranışlara şahit olmaktayız. Durumun ciddiyetini kavramak için her zaman resmin bütüne bakmanızı tavsiye ederiz. Çoğu fabrikanın kayıp veya hasarlı ürünler için katı kuralları vardır.

Sonuç olarak kalite yaşamın her yerindedir. Evinde veya işyerinde en ufak bir aksaklığı düzeltmeyen bir çalışan üretim veya hizmet aşamalarında aksaklıkları görmezden gelebilir.

Bu nedenle Kalite Sistemleri hepimiz için gereklidir. Kalite Sistemlerinin etkin olarak kurulması ve sürdürülmesi için danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Kalite Nedir


Kalite Nedir 1

Kalite Nedir?

 

Kalite nedir sorusuna verilen en kısa yanıt, kalite bir ürün veya hizmetin beklentileri karşılama oranıdır diye açıklanır. Aslında kaliteyi açıklamak zor olmakla beraber, kalite ile ilgili birçok tanım yapılabilir.

 

Kalite Nedir?

 

 • Kalite karlılığın artmasıdır.
 • Kalite Müşteri memnuniyetidir.
 • Kalite başarıdır.
 • Kalite hedeflerin yakalanmasıdır.
 • Kalite verimliliktir.
 • Kalite katma değer sağlamaktır.
 • Kalite etkin rekabettir.
 • Kalite maliyetlerin azaltılmasıdır.
 • Kalite çalışanların süreçlere katılımıdır.
 • Kalite gelişimdir.
 • Kalite çalışan memnuniyetidir.
 • Kalite hızlı davranmaktır.
 • Kalite riskleri önceden görmektir.
 • Kalite analizdir.
 • Kalite sürekli iyileştirmedir.
 • Kalite kurallara uyumdur
 • Kalite artı değer yaratmaktır.
 • Kalite etkin yönetimdir.
 • Kalite malzemenin etkin kullanımıdır.
 • Kalite makinelerin zamanında bakımıdır.
 • Kalite motivasyondur.
 • Kalite teknolojinin etkin kullanımıdır.
 • Kalite pazarı etkin takip etmektir.
 • Kalite ölçümdür.

 

Kalite Nedir? Kalite Yaklaşımları Nelerdir?

 

Kalite kısaca belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumu yani ürün hizmet sonuçlarıdır.

 

Kalite Yaklaşımları

 

 1. Üstünlük Odaklı Yaklaşım

 

Bu yaklaşım David Garvin tarafından tasarlanmıştır. Üstünlük odaklı yaklaşımda kalite “doğal mükemmellik” olarak benimsenir.

 

 1. Ürün Odaklı Yaklaşım.

 

Bu yaklaşım kaliteyi çıktı durumundaki ürün veya hizmetler ile ölçer. Ürün Odaklı Yaklaşıma göre kalite ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama oranıdır.

 

 1. Tüketici Odaklı Yaklaşım.

 

Bu yaklaşım kaliteyi müşteri taahütlerinin karşılanma ölçüsünde değerlendirir. Bu fikri savunanların en önünde William Adwadrs Deming gelir. Deming müşteriyi tüm proseslerin önüne alır.

 

 1. Üretim Odaklı Yaklaşım.

 

Yine Garvin tarafından tasarlanan bu yaklaşım ürünün üretim öncesi kabul kriterlerine odaklanır. Üretim için kullanılan malzeme, malzemenin özellikleri ve nihai durumun önceden belirlenen kriterlere uyum oranıdır.

 

Kalite Nedir

 

Kalite ancak başarılı insanlar tarafından elde edilebilir. Başarılı insanlar yaratmak öncelikle ülkenin ve ülkeyi yöneten farklı kurum ve organizasyonların görevidir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında iş çevrelerinin üniversite ve araştırma enstitüleri ile çok sıkı işbirliği içinde olduklarını fark ederiz. Bu nedenle ülkemizde üniversiteler ile iş çevreleri arasındaki çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin iş çevreleri ile sürekli etkileşim içinde olup ihtiyaç ve beklentilere göre insan yetiştirilmelidir. Aynı şekilde farklı enstitülerinde iş çevreleri için uygulanabilir projeler geliştirmeleri önemlidir. Aşağıdaki tabloda başarı faktörlerini görebilirsiniz.

 

İso Standartlarının Dünya Genelinde Kullanımı

İso Standartlarının Dünya Genelinde Kullanımı

İso Standartlarının Dünya Genelinde Kullanımı

İso Standartlarının dünya genelinde kalite yönetim sistemi olarak hangi ülkede ne oranda kullanıldığını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

2013 Yılında yapılan bu araştırmalar kalite kavramı ile ilgili birçok soru işaretine yanıt vermiştir. ASQ 2014 yılında çalışmayı daha da derinleştirerek 2014 yılında daha geniş bir rapor sunmayı arzu etmektedir. Asıl soru bu bilgilerin kalitenin geliştirilmesi için nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesidir.

Bu aşamada 4 önemli soru ortaya çıkmaktadır;

 1. Kalite sizin için ne ifade ediyor?
 2. Kalite prosesiniz ne yapıyor ve onu nasıl yönetiyorsunuz?
 3. Kaliteyi nasıl ölçüyorsunuz?
 4. Kuruluşunuzda kalite kültürü oluşturabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Bu bilgiler gelişim fırsatlarının belirlenmesi için yardımcı olur çünkü kalitenin standart bir tanımı yoktur ve kalite organizasyonları gelişimi asla durdurmazlar.

 

İso Standartlarının Dünya Genelinde Kullanımı 1.gif
İso Standartlarının Dünya Genelinde Kullanımı 1.gif