ISO 9000

Iso 9000
Iso 9000

Iso 9000

İso 9000, günümüzde İso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak adlandırılan İso 9001 standardının ilk taslağıdır. Güncel versiyonda standardın ismi İso 9001 olmasına rağmen alışkanlıklardan ötürü çoğu kuruluş İso 9000 standardı diye söz etmektedir. Netice olarak İso 9000 ve İso 9001 temelde birbiri ile aynı uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Ziyaret ettiğimiz şirketlerin çoğu halen iso 9000 belgemiz var demektedir. Ayrıca çoğu firma kartvizitinde iso 9000 Kalite Yönetim Sistemi logosu görmekteyiz. Tabi iso 9000 standardı günümüze kadar birçok kez değişime uğramıştır. Özelllikle iso 9000:2005 versiyonunda köklü değişiklikler olmuştur. Bugüne bakıldığında iso 9001:2015 versiyonunda yine ciddi değişiklikler beklemekteyiz. İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Türkiyede yaygınlaşması biraz farklı olmuştur.

Kamu ihale kanunu revize edildiğinde kamu kuruluşlarındaki ihalelere katılım şartı için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum bildiğiniz gibi belge temini konusunda patlamaya sebep olmuştur. Akreditasyon şartı olmaması nedeniyle danışmanlık şirketleri serbest biçimde belge dağıtmaya başladılar ve standarda uyum kalitesi giderek düştü. Diğer tarafta akredite danışmanlık firmaları normal işlerini yürütmeye devam ettiler. Bu durum belge basıp dağıtmak dışında faaliyet yürütmeyen ve ISO ilkelerini hiçe sayan bazı firmaların hacimlerini hızlıca geliştirmelerine sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda şirketler kolay belge almak varken akredite kuruluşların zorlayıcı geribildirimlerine sırtlarını çevirmişler ve sektör zor bir duruma doğru sürüklenmeye başlamıştır. Türkiye’nin son on yılına bakıldığında yaşanan gerçek aslında faydadan çok zarar getirmiştir. Bu süreçler İso 9000 Belgesinin çok düşük ücretler karşılığında herhangi bir gereklilik aramadan dağıtılmasına neden olmuştur.

Biz inanıyoruz ki yakın gelecek İso 9000 veya İso 9001 gibi belgelerin gerçekte ne işe yaradığı ile ilgili bilinç ve farkındalık giderek artacak ve Yönetim Sistemleri ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlara olan güven giderek artacak.

 

 

Kalite Hakkında Özlü Sözler

Kalite Hakkında Özlü Sözler

Kalite Hakkında Özlü Sözler

 Kalite Hakkında  Ünlü İşadamları, Düşünürler Ve Kalite Çevreleri Tarafından Söylenmiş Özlü Sözleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

D Howard Gitlow ve Shelly Gitlow

 

Her nasılsa, amacımızın pazar payı olduğuna ilişkin bir fikre saplandık. Umarım bu yanlış inanç düzelmiştir. Dileyen herkes belli bir Pazar payını yaratabilir; eğer fiyatınızı yeteri kadar düşük tutarsanız, pazarın tek sahibi bile olabilirsiniz. Ama size şunu söylemek isterim ki, bu sizi çok uzağa götürmez. David Packard

İşleri fabrikada ilk seferde iyi yapmak nasıl yeniden yapma ve ıskarta konusunda tasarruf sağlarsa, iyi müşteri hizmeti vermek de satın alanları soğutmak gibi ağır bir maliyetten korur.

 

Xc William Davidow ve Bro Uthal

 

İyi hizmet sayesinde tasarruf edilen en önemli maliyet, kaybedilmiş müşterilerin yerine yenisini bulmak için harcanan maliyettir. Xc William Davidow ve Bro Uttal

Kalite bedavadır. Hediye değildir ama yine de bedavadır. Maliyete yol açan şeyler kalitesiz olanlardır, yani işleri ilk seferinde doğru yapmamakla ilgili hareketlerdir.

 

V Philip Crosby

 

Üstünde kimsenin oturmadığı boş bir uçak koltuğu kadar çürük ve yararsız hiçbir şey yoktur.

 

Jan Carlzon

(SAS Eski CEO’su)

 

Bir iş, topluma sağladığı hizmet ölçüsünde, çarçabuk kendi ayakları üzerine

kalkacaktır. Kâr, şirketin hırsının değil, sunduğu şeyin toplum tarafından değerli

bulunduğuna dair bir güvenoyunun yansıması olmalıdır.

 

As Konosuke Matsushita

 

Kalite süreci, birbirine paralel, birbirine sarılmış iki soruya yönelir: “Doğru işleri mi

yapıyoruz?” ve “İşleri doğru mu yapıyoruz?”

 

 

Patrick L. Townsend ve Joan E.Gebhardt

 

Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır.

 

Henry David Thoreau

 

Biz ödün vermeyiz. Biz Saab veririz.

(Saab Otomobilleri, ABD)

 

Kalite; doğru ürün ya da hizmeti, doğru zamanda ve doğru fiyatla müşterinin önüne

koymaktır.

 

Ghg Charles A. Mills

 

 

“Kalite, kullanıma uygunluktur.”

 

J. Juran

 

 

Iso 9000

Iso 9000

ISO 9000
ISO 9000

İso 9000, günümüzde İso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak adlandırılan İso 9001 standardının ilk taslağıdır. Güncel versiyonda standardın ismi İso 9001 olmasına rağmen alışkanlıklardan ötürü çoğu kuruluş İso 9000 standardı diye söz etmektedir. Netice olarak İso 9000 ve İso 9001 temelde birbiri ile aynı uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Ziyaret ettiğimiz şirketlerin çoğu halen iso 9000 belgemiz var demektedir. Ayrıca çoğu firma kartvizitinde iso 9000 Kalite Yönetim Sistemi logosu görmekteyiz. Tabi iso 9000 standardı günümüze kadar birçok kez değişime uğramıştır. Özelllikle iso 9000:2005 versiyonunda köklü değişiklikler olmuştur. Bugüne bakıldığında iso 9001:2015 versiyonunda yine ciddi değişiklikler beklemekteyiz. İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Türkiyede yaygınlaşması biraz farklı olmuştur.

Kamu ihale kanunu revize edildiğinde kamu kuruluşlarındaki ihalelere katılım şartı için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum bildiğiniz gibi belge temini konusunda patlamaya sebep olmuştur. Akreditasyon şartı olmaması nedeniyle danışmanlık şirketleri serbest biçimde belge dağıtmaya başladılar ve standarda uyum kalitesi giderek düştü. Diğer tarafta akredite danışmanlık firmaları normal işlerini yürütmeye devam ettiler. Bu durum belge basıp dağıtmak dışında faaliyet yürütmeyen ve ISO ilkelerini hiçe sayan bazı firmaların hacimlerini hızlıca geliştirmelerine sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda şirketler kolay belge almak varken akredite kuruluşların zorlayıcı geribildirimlerine sırtlarını çevirmişler ve sektör zor bir duruma doğru sürüklenmeye başlamıştır. Türkiye’nin son on yılına bakıldığında yaşanan gerçek aslında faydadan çok zarar getirmiştir. Bu süreçler İso 9000 Belgesinin çok düşük ücretler karşılığında herhangi bir gereklilik aramadan dağıtılmasına neden olmuştur.

Biz inanıyoruz ki yakın gelecek İso 9000 veya İso 9001 gibi belgelerin gerçekte ne işe yaradığı ile ilgili bilinç ve farkındalık giderek artacak ve Yönetim Sistemleri ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlara olan güven giderek artacak.

 

Kalite Sözlüğü

Kalite Sözlüğü
Kalite Sözlüğü

 

KALİTE SÖZLÜĞÜ

Kalite Yönetim sistemleri ile ilgili önemli terim, kavram ve terminolojileri aşağıda bulabilirsiniz.
Kalite (Quality):

Bir ürün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine
dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Kalite Politikası (Quality Policy):

Kuruluşun, kalite ile ilgili olarak üst yönetim tarafından belirlenen resmi amacıdır.

Kalite Planı (Quality Plan):

Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları
ve faaliyet sıralarını veren dökümandır. Belirli bir projeye, ürüne, proses veya
sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman
uygulanacağını belirleyen doküman.

Not 1 – Bu prosedürler genelde, kalite yönetim prosesleri ve ürün gerçekleştirme
prosesleriyle ilgili olanları kapsar.
Not 2 – Kalite planı sıklıkla kalite el kitabının bölümlerine veya prosedür dokümanlarına
atıf yapar.
Not 3 – Kalite planı, kalite planlamasının sonuçlarından biridir.

Kalite Yönetim Sistemi:

Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi.

Kıyaslama (Benchmarking):

Bir kuruluşun kendi sektörü veya dışından başarılı bir kuruluşu referans alarak,
performansını kalitatif göstergeler yardımıyla karşılaştırması ve gerekli gördüğü alanlarda
süreç kıyaslaması vasıtasıyla iş süreçlerini geliştirme faaliyetidir.

Kusur (Defect):

Amaçlanan kullanım şartlarının yerine getirilmemesidir.

Kalite Hedefi:

Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan
bir şey.

Not 1 – Kalite hedefleri, genelde kuruluşun kalite politikasına dayanır.
Not 2 – Kalite hedefleri, genelde kuruluş içindeki ilgili fonksiyonlar ve seviyeler için
belirtilir.

Kalite Yönetimi (Quality Management):

Kalite politikasını belirleyen ve uygulayan tüm yönetim fonksiyonlarından biridir.
Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

Kalite Sistemi (Quality System):

Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar,
prosedürler, prosesler ve kaynaklardır.

Kuruluş:

Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlar ve olanakları grubu.

Kuruluş Yapısı:

İnsanlar arasındaki yetkilerin, sorumlulukların ve ilişkilerin düzenlenmesi.

Karakteristik:

Ayırt edici özellik.

Not 1 – Bir karakteristik yapısal (inherent) olabilir veya atanmış olabilir.
Not 2 – Bir karakteristik nitel veya nicel olabilir.
Not 3 – Aşağıdaki gibi çeşitli karakteristik sınıfları vardır:

•Fiziksel (mesela mekanik, elektriksel, kimyasal veya biyolojik karakteristikler)
•Duyusal (mesela, koku alma, dokunma, tatma, görme ve duyma ile ilgili)
•Davranış ile ilgili (mesela nezaket, dürüstlük ve doğruluk)
•Zaman ait (temporal) (mesela tam zamanındalık, güvenilirlik, bulunabilirlik)
•Ergonomik (mesela fizyolojik karakteristik veya insan güvenliği ile ilgili)
•Fonksiyonel (mesela bir uçağın azami hızı)
Kayıt:

Sonuç veya gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili kaydedilmiş bilgilerdir.
Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan
doküman.

Müşteri Memnuniyeti:

Şartların yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanan memnuniyet derecesi.
Not 1 – Müşteri şikayetleri, düşük müşteri memnuniyetinin yaygın bir göstergesidir.
Ancak, bu şikayetlerin olmaması mutlaka yüksek müşteri memnuniyetini ima etmez.
Not 2 – Hatta, müşteri ile mutabık kalınmış ve şartların yerine getirilmiş olması bile,
zorunlu olarak yüksek bir müşteri memnuniyetini ima etmez.

Müşteri Odaklılık (Customer Oriented):

Müşteri istek ve beklentilerini karşılama ilkesini, kuruluştaki tüm çalışanların görevi
olarak ortaya koyan ve bu doğrultuda ürün kalitesini hedefleyen yaklaşımdır.

Muayene (Inspection):

Bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin; ölçme, deney ve mastarlama gibi
işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır.

Kalite İyileştirmesi:

Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan
bir parçası.

Kalite Maliyeti (Cost of Quality):

Uygun kaliteye erişmek amacıyla yapılan çalışmaların maliyetiyle, yetersiz kontroller
sonucu ortaya çıkan maliyetlerin toplamıdır.

Etkinlik:

Planlanmış faaliyetlerin, gerçekleştirilme ve sonuçlara ulaşma derecesi.

İyi Yönetişim (Good Governance):

Açıklık, şeffaflık, katılım, etkileşim ve hesap verme kültürünün hakim olduğu yönetim
anlayışı.

Kalite El Kitabı:

Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen doküman.

Not – Kalite el kitapları münferit bir kuruluşun karmaşıklığına ve büyüklüğüne uygun olarak, format ve ayrıntı bakımından
değişebilir.
Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerdir.
Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış bir parçası.

Kalite Güvence (Quality Assurance):

Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla, yeterli
güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.
Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya
odaklanan bir parçası.

Kalite Gözetimi (Quality Surveillance):

Kalite isteklerinin karşılanmasını temin için, belirlenen referanslara göre prosedürlerin,
metotların, şartların, ürün ve hizmetlerin ve kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek
doğruluğunun tespit edilmesidir.

Kabul / Red Ölçütleri (Accept / Reject Criteria):

Bir ürün veya hizmetin kabul edilebilir ya da edilemez olduğunun ölçülmesinde ve karar
verilmesinde kullanılan ölçütlerdir.
Ulusal ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mümkün olan ve doğruluğu
kanıtlanmış ölçü aleti ya da cihazlarıyla karşılaştırılarak, standart olmayan ölçü aleti
veya cihazlardaki sapmaların belirlenmesi ya da ayar yolu ile ortadan kaldırılmasıdır.

Kaizen (Kaizen):

Japonca olan bu kavram, sürekli iyileştirme anlamına gelir. Zaman içindeki küçük ve
sürekli gelişmeler dizisidir.

Müşteri:

Bir ürünü ya da hizmeti alan kuruluş veya kişi. Müşteri kuruluşun içinden veya dışından
olabilir.

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Girdi Kontrollerinin Yönetiminin Belirlenmesi

Kalite Kontrol

Bu noktada sizlere birkaç tavsiyemiz olacaktır.

Tavsiye 1:

Yapılması gereken kontrollerin çeşitli yasal mevzuat kuralları kapsamında dokümante edilmiş olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer medikal, uzay sanayii gibi mevzuata tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız satın alınan hammadde veya mamulleri kontrol etmekle yükümlüsünüzdür. Bu ürünler tarafınıza gönderilen firmalar tarafından çıktı kontrollerine tabi tutulsalar dahi girdi kontrolleri şarttır. Aynı zamanda organizasyonunuz ISO standartları kapsamında yönetiliyor olabilir.

 

Tavsiye 2:

Risk değerlendirmesi yoluyla kontrol yöntemlerinizi ve kontrol sıklığını belirleyebilirsiniz. Bu kapsamda en çok kullanılan yöntem hata etki analizidir. Failure mode and effects analysis (FMEA). Risk değerlendirmesi temel olarak riskin şiddeti, ortaya çıkış sıklığı ve tespit edilmesi ile ilgilidir. Çeşitli aksaklıklar içerisinde müşteriye yansıma ihtimali olanlar önceden belirlenerek elenir. Bu noktada tercih edilen yaklaşım tedarik edilen her ürün çeşidine uygun kalite kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontroller farklı bilgilerin depolanmasını ve analiz edilmesini gerektirebilir. Ancak sonunda değerlendirme yaparak karar vermek için yeterli bilgi elinizde olacaktır. Eğer tespit ettiğiniz aksaklıkların sonraki proseslerdeki takibi zor ise baştaki süreçlerin kontrol edilmesi tavsiye edilir. Aksaklıklar listelenerek her aksaklığa yönelik risk seviyesi belirlenir. Bazı durumlarda hata türü ve etki analizi zaman yetersizliği nedeniyle kaynak ihtiyacı gerektirebilir. Bu durumda analizi yapmak yerine tedarikçiden ham data istenebilir.

 

Kalite Kontrol neticesinde elde edilen datanın tedarikçiler ile en az yılda bir kez paylaşılması tavsiye edilmektedir.

Kalite Kontrol veya girdi kontrol maliyet oluşturabilir ancak malzemenin değerini arttırmaz. Kalite kontrol veya girdi kontrol süreçleri hataların azalmasına, katma değersiz süreçlerin yeniden tasarlanmasına yardımcı olur. Ayrıca Kalite Kontrol süreçleri hatalı ürünlerin müşterilere ulaşarak müşteri memnuniyetsizliğinin ortaya çıkmasına engel olur.