İso Belgesi

 

 

 • İso Belgesi
  İso Belgesi

   

  İso belgesi 21. Yüzyılda faaliyet gösteren kuruluşlar için hem bir gereklilik hemde ürün  ve hizmetlerin etkin yönetimi için referans bir kılavuz olma özelliği taşımaktadır. İso belgesi olan kuruluşlar;

 • hedeflerini belirler,
 • stratejilerini planlar, 
 • kaynakları belirler,
 • üretim ve hizmet sunumunu planlar,
 • üretim ve hizmeti geçerli kılar,
 • izleme, ölçme ve analiz yapar,
 • faaliyetleri sürekli iyileştirir.

Yukarıda görüleceği üzere iso belgesi herhangi bir belge olamaktan çok kuruluşların Kalite Yönetim Sistemlerini etkin yürütmelerine rehberlik eden önemli bir yol göstericidir. Aslında günümüz rekabet koşullarında tüm kuruluşlar kendilerince bir yönetim sistemi uygulamaktadırlar. İso 9001 kalite yönetim sistemi standardının faydası uygulanan sistemleri sistematik ve etkin bir noktaya taşımaktır.

İso belgesi denildiğinde akla ilk iso 9001 belgesi gelmektedir.

İso belgesi denildiğinde hangi belgeler söz konusudur?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,

İso 14001 OHSAS Çevre Yönetim Sistemi,

İso 18001 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

ve diğer yönetim sistemleri düşünülebilir.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, özel şirketler tedarik yoluyla yaptıracakları outsource hizmetleri sadece İso belgesi olan şirketlere vermektedirler. İhale şartnamelerinde iso belgesi şartını görmek mümkündür. 2005 yılında kamu ihale kanununda yapılan bir değişiklik ile ihale önşartı olarak iso belgesi gerekliliği kanuna eklenmiştir. Bu durum malesef sertifikasyon sektörünü olumsuz etkilemiştir. Dünya genelinde iso belgesi için herhangi bir akreditasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. O nedenle rekabetten dolayı sektörde belgelendirme ücretleri düşmüş ve sadece belge vermek amacıyla birtakım belgelendirme şirketleri kurulmuştur. Aynı şekilde firmalarda sadece belgeyi salt olarak alıp ihalelere girebilmek için satın alma yolunu tercih etmişlerdir. Bu durum iso 9001 kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş farkındalık ve bilincin azalmasına, iso belgesinin mantığının farklı algılanmasına neden olmuştur. İso belgesi ofislerin duvarlarına asılan ve kağıttan ibaret bir belge değildir.

İso belgesi ne anlama gelir?

 • İso belgesi bir işyerinde sistemin varlığına işaret eden bir karnedir.
 • İso belgesi ile yönetilen şirketler sistemlerini iyileştirmek durumundadırlar, aksi halde belge yenilenemez.
 • İso belgesine sahip olan kuruluşlar müşterilerinin sesine kulak verir ve müşteri geri bildirimleri sayesinde üretim ve hizmetlerini iyileştirirler.
 • Kalite Yönetim Ssitemlerinin uygulandığı firmalarda çalışanlar sisteme dahil edilir ve üretim verimliliği artar, kayıplar azalır. Kayıpların azalması çalışanlara yansıtılır.