ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi nedir

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir

ISO 14000 standartları organizasyonların üretim aşamalarında çevreye zarar verebilen atık ve uygulamalarını minimize etmek için tasarlanmış standartlardır. Çevre zararları havaya, toprağa ve suya zararlı salının bırakma şeklinde olabilir. Aynı zamanda Çevre Yönetim Sistemi yasa, mevzuat ve çevre gerekliliklerine uyum ve sürekli iyileştirme çevriminin çalıştırılması noktasında kuruluşlara rehberlik eder. İso 14000 Standartları temel olarak Çevre Yönetim Sistemi serisi olarak adlandırılır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İso 9001 kalite yönetim Sistemi ile çok benzerdir. Her iki yönetim sistemide üründen çok ürünün nasıl üretildiği süreçleri ile ilgilenir. İso 9001 standardında olduğu gibi İso 14001 belgesinin sertifikasyonuda üçüncü taraf organizasyon tarafından yapılır. ISO tarafından ayrıca bir yetkilendirme gerekliliği bulunmamaktadır. ISO 19011 Kalite ve Çevre yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu Standardı İso 14001 Çevre Yönetim sistemi ve İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin birarada yapılmasını tariflemektedir. İso 14001 gereklilikleri Avrupa Birliği Eco Yönetim ve Denetim Skalasının bir parçasıdır EMAS (European Union Eco Management and Audit Scheme).

EMAS‘s tarafından yayınlanan yapısal ve malzeme gereklilikleri  daha çok performans iyileştirmeleri, yasal uyum ve raporlama zorunluklalarını içermektedir.

Çevre Yönetim Sistemi tarihçesi;

Çevre Yönetim Sistemi konsepti ilk olarak 1990 larda gelişti. Sistemin ortaya çıkışı 1972 yılına dayanmaktadır.  Konu ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından Stokholm’de düzenlenen İnsan Çevre adlı konferansda ve Birleşmiş Milletler Çevre Programında ortaya çıkmıştır. Bu inisiyatif ile birlikte Dünya Çevre ve gelişim Komisyonu oluşturulmuş (WCED) ardından Montreal ve Basel konvansiyonları toplanmıştır.
İso 14000 Serisi Standartların gelişimi
ISO 14000 Ailesi standartları içerisinde İso 14001 standardı belirgin olarak ortaya çıkar. İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kuruluşların etkin ve verimli bir çevre yönetimi uygulayarak politikalarını ve ana faaliyetlerini bu eksende yürütmelere rehberlik eder. Su seri içerisinde yer alana diğer standartlar ISO 14004 standardıdır. İso 14004 standardı iyi bir çevre yönetim sistemi için ilave rehber niteliğindedir. İso 14004 Standardı Çevre Yönetimi konusunu daha spesifik açıdan değerlendirmektedir.

Kalite İle İlgili Sözler

kalite ile ilgili sözler
kalite ile ilgili sözler

 

Tarihte bugüne kadar birçok önemli insan Kalite İle İlgili Sözler söylemişlerdir.  Kalite İle İlgili Sözler’e bazen işyerlerinizde bazen de alışveriş yaptığınız mağazalarda rastlarsınız ve okuduğunuzda hoşlanırsınız.

 

Kalite Yönetim Sistemleri henüz 21. Yüzyılda hayatımıza girmiş olsada aslında kalite kavramı yüzyıllardır bilinmekte ve tartışılmaktadır. Kalite ile ilgili özlü sözler genelde devlet adamları, savaşçılar, düşünürler veya işadamları tarafından söylenmiştir.

 

Aşağıda önemli insanlardan derlenen bazı sözleri inceleyebilirsiniz. Bu sözlere kulak verip vermemek tamamen size kalmıştır. Kalite ile ilgili güzel sözler çeşitli eğitim ve seminerlerde dikkati yoğunlaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sözlerin üretim, konferans, eğitim gibi süreçlerde etkilerinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Toplam kalite ile ilgili sözler çeşitli platformlarda eğitsel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Kalite ile ilgili özlü sözler, Kalite ile ilgili güzel sözler, Kalite ile ilgili sözler, toplam kalite ile ilgili sözler dinleyici, çalışan, izleyici gibi kitlelerin anlık motivasyonlarını yükseltir, geçmiş ile kıyaslama yaparak mevcut durumu tahlil etmelerine sebep olur.

 

 

Kalite ile ilgili özlü sözler, Kalite ile ilgili güzel sözler, Kalite ile ilgili sözler, toplam kalite ile ilgili sözler;

 

 •  Kalite asla kaza değildir. Kalite daima iyi amaç, içten gayret, ustaca yürütme gibi birçok alternetifin bilgelikle seçimini temsil eder.

 

William A. Foster

 

 

 • Kalite eylem değildir, kalite alışkanlıktır.

 

Aristo

 

 

 • Kalite bir işi kimsenin bakmadığı anda yapmaktır.

 

Henry Ford

 

 

 • Eğer kalite istiyorsan, ona sahipmişsin gibi hareket et.

 

William James

 

 

 • Kalite ile ilgili sorular kaliteli bir yaşam kurulmasına yardımcı olur. Başarılı insanlar daha iyi soru sorarlar ve bunun sonucu olarak daha iyi cevaplar alırlar.

Anthony Robbins

 

 • Bizi Allaha yaklaştıracak olan yapılan işin miktarı değil işin kalitesidir.

 

Mahatma Gandhi

 

 

 • Bir organizasyonun kalitesi asla insanların zihinlerindeki kaliteyi aşamaz.

 

Anonim

 

 

 • Büyük bir adamın kalite özellikleri; vizyon, doğruluk, cesaret, anlayış, ifade edebilme yeteneği, karakter derinliğidir.

 

Dwight David Eisenhower

 

 

 • Kalitenin kontrol edilmesi değil, sebeplendirilmesi ve temellendirilmesi gerekir.

Philip Crosby

 

 • Kalite dikkatlice oluşturulmuş bir çevrenin sonuçlarıdır. Kalite organizasyonların fabrikası olmalıdır, fabrikanın parçası değil.

Philip Crosby

 

 • Kendini daima kaliteli insanlar ile ilişkilendir. Bu durum kötü bir şirkette yalnız kalmaktan daha iyidir.

Booker T. Washington

 

 • Kalitenin ne olduğu tanımlanamasada sen kalitenin ne olduğunu biliyorsun.

Anonim

 

Kalite ile ilgili özlü sözler kulaktan kulağa yayılılmakta ve iletişimde önemli rol oynamaktadır. Kalite ile ilgili güzel sözler üretim hizmet sunumunun geliştirilmesi için çalışanlar üzerinde etkilidir.  Kalite ile ilgili sözler akademisyenler tarafından çeşitli ortamlarda eğitim ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Toplam kalite ile ilgili sözler yönetim sistemleri eğitimlerindede kullanılmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nedir

İso 27001 Bilgi Güvenği Yönetim Sistemi nedir
İso 27001 Bilgi Güvenği Yönetim Sistemi nedir

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

 

ISO/IEC 27001 Standardı kuruluşların bilgi varlıklarını yönetmeleri ve korumaları için oluşturululmuş ve geliştirilmiş uluslararası bir standartır.

İlk kez ISO/IEC 17799 olarak 2005 Haziranda revize edilmiştir. Daha sonra ISO/IEC 27002 olarak 2007’de isimlendirildi. SoISO/IEC 27001 yeni yayınlandı – Ekim 2005

İso 27001 standardı ilk olarak ISO/IEC JTC 1 Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Standardın son güncel versiyonu ISO 27001:2005 versiyonudur. ISO/IEC 27001

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı giriş ve temel maddeler;

 

0.1 Genel

0.2 Proses yaklaşımı

0.3 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk

1 Kapsam

1.1 Genel

1.2 Uygulama

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifleri

3.1 Varlık

3.2 Kullanılabilirlik

3.3 Gizlilik

3.4 Bilgi güvenliği

3.5 Bilgi güvenliği olayı

3.6 Bilgi güvenliği ihlal olayı

3.7 Bilgi güvenliği yönetim sistemi

3.8 Bütünlük

3.9 Artık risk

3.10 Riskin kabulü

3.11 Risk analizi

3.12 Risk değerlendirme

3.13 Risk derecelendirme

3.14 Risk yönetimi

3.15 Risk işleme

3.16 Uygulanabilirlik bildirgesi

4 Bilgi güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel gereksinimler

4.2 BGYS’nin kurulması ve yönetilmesi

4.3 Dokümantasyon gereksinimleri

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin bağlılığı

5.2 Kaynak yönetimi

6 BGYS iç denetimleri

7 BGYS’yi yönetimin gözden geçirmesi

7.1 Genel

7.2 Gözden geçirme girdisi

7.3 Gözden geçirme çıktısı

8 BGYS iyileştirme

8.1 Sürekli iyileştirme

8.2 Düzeltici faaliyet

8.3 Önleyici faaliyet

 

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin faydaları nedir?

 

 • Müşteriler nezninde güveni arttırır.
 • Rekabet şansını arttırır.
 • Kuruluşun karlılığını arttırır.
 • Kuruluş bilgi içerisinde güvenliğinin etkinliği ve bilinirliliği artar.
 • Çalışanların farkındalığı gelişir ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlanır.
 • Süreç performanslarını arttırır.
 • Marka bilinirliliğinin oluşmasına katkı sağlar.
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına katkı sağlar.
 • Pazar payının arttırılmasında önemli rol oynar.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum nıoktasında etkinliği artırır.
 • Teddarikçilerin daha etkin yönetilmesine imkan verir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS

IS0 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
IS0 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
IS0 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO/IEC 27001

 

İso 27001:2005 versiyonu

 

Bilgi kuruluşların faaliyetlerinin sürdürülebilirliliği açısından çok önemli bir olgudur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıları daha etkin ve güvenli olarak yönetilebilir. İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS Standardı İso 9001 Kalite yönetim Sistemi Standardı ile uyumludur. Standart İso 9000 Serisi kalite yönetim sistemi ile entegre edilerek birarada kullanılabilir.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kimler için gereklidir;

 

Standart her ölçekteki kurum ve kuruluşlar için uygundur. BGYS Standardı finans, kamu    işletmeleri, sağlık sektörü, bilgi teknolojileri, yazılım firmaları gibi kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Iso 27001 BGYS yazılım faaliyetlerini tedarik yoluyla sağlayan kurumlar için de oldukça önemlidir. İso 27001 belgesi varlıklarınızın etkin korunmasını hedefler ve müşterileriniz üzerinde güven oluşmasına imkan sağlar. Müşterilerinizin bilgilerinin güvenliğinin sağlanması kuruluşunuza fayda sağlar ve verimliliği arttırır.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili kavramlar;

 

Risk Analizi: İleride oluşabilecek aksaklıkların önceden öngörülerek sistematik olarak belirlenmesidir.

 

Risk Değerlendirme: Oluşturulmuş risklerin uzmanlar eşliğinde değerlendirilmesi.

 

Risk Derecelendirme: Oluşturulmuş risklerin risk seviyesine göre derecelendirilmesi  veya puanlanması.

 

Risk Yönetimi: Belirlenen risklerin değerlendirilerek olası rsiklerin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonların alınarak gerekli kontrollerin sağlanması yönetimi.

 

Risk İşleme: Risklerin uzman ekipler tarafından gözden geçirilerek konumlandırılması.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı;

 

Uygulama;

 

0. Giriş

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standart ve dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS)

5. Yönetim sorumluluğu

6. BGYS iç denetimleri

7. BGYS YGG – Yönetimin gözden geçirmesi

8. BGYS iyileştirme (Bölümler, Maddeler, Anlamları, Simulasyon)

 

8.   Kontrol amaçları ve kontroller (EK:A)

 

5. Madde Bilgi Güvenliği Politikası

6. Madde Bilgi Güvenliği Organizasyonu

7. Madde Bilgi Varlıklarının Yönetimi

8. Madde İnsan Kaynakları Güvenliği

9. Madde Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

10. Madde İletişim ve İşletim/Operasyonel Yönetim

11. Madde Erişim Kontrolleri

12. Madde Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakım

13. Madde Bilgi Güvenliği İhlal Yönetimi

14. Madde İş Sürekliliği Yönetimi

15. Madde Uyum (Yasal Gereksinimler vb.)

 

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda sektöründe faaliyet yürüten tüm kuruluşlar için Zorunlu olmamakla beraber kuruluşlara fayda sağlayan bir yönetim sistemidir. Gıda hizmetlerini satınalma (tedarik) yoluyla karşılayan firmaların çoğu tedarikçilerinden İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini talep etmektedirler. Çoğu zaman İso 22000 belgesi ihale koşullarının önşartı olarak talep edilmektedir.

İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile yönetilen gıda zinciri veya gıda sektöründe faaliyet yürüten kuruluşlar aşağıdaki faydaları elde ederler;

 • HACCP ilkelerine uygun üretim ve hizmet gerçekleştirilir
 • İso 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşunuza ulusal ve uluslar arası alanda güvenirlilik sağlar
 • Kuruluşunuza departmantal, fonksiyonel veya salt ürün/hizmetlere bakış yerine süreç ve sistem yaklaşımı bakış açısını kazandırır.
 • Gıda güvenliğini tehdit eden aksaklıklara karşı daha etkin ve verimli kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına yardımcı olur
 • İso 9001, HACCP, IFS, BRC gibi sistemlerin sonucunda ortaya çıkan kavram karmaşıklıklarını engeller
 • Kaynakların daha etkin ve efektif kullanılmasına rehberlik eder
 • Güvenilir ve kurallara uygun gıda üretim ve hizmet sunumuna imkan sağlar
 • Kuruluşunuzun marka değerinin artmasına imkan verir
 • Pazar ve müşteri portföyünüzün gelişmesine olanak sağlar
 • Süreçlerinizin daha etkin planlanmasına fırsat verir
 • Tedarikçiler ile faydaya dayalı ilşkiler kurulmasına imkan verir
 • Müşteri geri bildirimlerinin etkin olarak değerlendirilerek kuruluşunuzun süreçlerinin geliştirilmesine ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yardımcı olur
 • Gıda güvenliği ve gıda tehlikelerine karşı etkin korunma ve sistematik yaklaşım oluşmasına yardım eder

 

 

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı aşağıdaki konularda kuruluşlara yön verir ve gelişmelerine rehberlik eder;

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

4.Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Dokümanların Kontrolü

4.2.3 Kayıtların Kontrolü

5.Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Gıda Güvenliği Politikası

5.3 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

5.4 Sorumluluk Ve Yetki

5.5 Gıda Güvenliği Ekip Lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil Durumlara Hazırlılık ve Müdahale

5.8 Yönetimin Gözden Geçirmesi

6.Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

7.Güvenli Ürün Planlama Ve Gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön Gereksinim Programları

7.3 Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları

7.4 Tehlike Analizi

7.5 Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması

7.6 Haccp Planının Oluşturulması

7.7 Ogp ve Haccp Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokümanların Güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama Planlaması

7.9 İzlenebilirlik Sistemi

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü

8.Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması

8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması

8.5 İyileştirme