Denetim

Denetim
Denetim

 

Denetim
Kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen faaliyet, ürün ve hizmetlerinize yönelik 5 tip denetim hizmeti gerçekleştirmekteyiz;
1. Yönetim Sistemi Denetimi
Kuruluşunuz süreçleri denetim yoluyla sorgulanır ve belirli bir sistematik içinde değerlendirilerek;
• Tasarlanmamış olan süreçler
• Eksik olarak tasarlanmış süreçler
• Yanlış tasarlanmış süreçler
ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar yürütülürken;
• Danışmanlarımızın teorik bilgileri
• Danışmanlarımızın sektör tecrübeleri
• Diğer kuruluşlar ile kıyaslama (benchmarking)
• Otorite ve sektörlere yön veren firmalar tarafından oluşturulmuş süreç metodolojileri
gibi kaynaklar kullanılır.

2. Yeterlilik Denetimi
Yeterlilik Denetimi kuruluşunuzun mevcut durumu ile Kalite Yönetim Sistemi metodolojinin kıyaslanarak yansıtılmasıdır. Yeterlilik Denetimi genel olarak ISO begesine başvuran firmalara belgelendirme denetimi öncesinde yapılır. Temel amaç kuruluşun belgeyi alması için gerekli temel şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesidir. Yeterlilik Denetimi ISO belgesinin ön denetimidir. Iso belgelendirme denetimi iki fazda gerçekleştirilir. Yeterlilik Denetimi genel olarak masabaşından yapılır. Denetimde kurumun doküman yeterliliğinin Iso gerekliliklerini karşılama yeteneği değerlendirilir.
• Yeterlilik Denetimi
• Uygunluk Denetimi

3. Uygunluk Denetimi
Uygunluk Denetimi Yeterlilik Denetiminde başarı gösterilmesi durumunda gerçekleştirilir. Uygunluk Denetiminde, Yeterlilik Denetiminde gözden geçirilen dokümanlar üzerindeki bilgilerin sahadaki uygulamalarına bakılır. Dokümante edilen bilgilerin sahadaki etkinliği kontrol edilir. Uygunluk Denetimi Iso gereklilikleri, ulusal ve uluslar arası mevzuat, yasal şartlar gibi regülasyonları içerir.

4. Proses, Süreç Denetimleri
Süreç Denetiminde kuruluşunuz süreçlerinden biri veya birkaçı sistematik olarak ISO gerekliliklerini karşılama yeteneği açısından değerlendirilir.
Süreç Denetimlerinde incelenen konular;
• Süreçlerin etkinliği
• Süreçlerin birbirleri ile etkileşimi
• Süreç performansları
• Süreç hedefleri
• Süreçlerin kaynağı (insan, ekipman, yazılım vs.)
• Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi
• Sürekli iyileştirme

5. Ürün/Hizmet Denetimi
Ürün/Hizmet Denetimi, gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik yapılan denetimdir. Ürün, hizmet gerçekleştirme prosesleri;
• ISO gereklilikleri
• Ulusal mevzuat
• Uluslar arası mevzuat
• Yasal Şartlar
• Çevre Şartları
• İş Sağlığı ve Güvenliği şartları
Kapsamında değerlendirilir.

Excellence Consulting Mükemmellik Danışmanlığı

Exellence Consulting
Exellence Consulting

Excellence Consulting (Mükemmellik Danışmanlığı)

Kaliten Danışmanlık 20 Yıllık Mükemmellik yolculuğu ve dünyada 60’ın üzerinde 130 şehirde edindiği bilgi, deneyim ve tecrübeyi kuruluşunuza, özel yaşamınıza aktarmak ve sizi hayatta, iş yaşamınızda daha mutlu, daha başarılı, daha karlı bir noktaya taşımak için heyecanla talep ve görüşlerinizi beklemektedir.

Excellence Consulting (Mükemmellik Danışmanlığı)Hizmetlerimiz;

 

 1. Bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler kullanılarak İş Mükemmelliği;
 • Çalışanların katılımının sağlanması
 • VOC Müşterinin Sesine kulak verme
 • Altı sigma
 • Yalın Yönetim
 • Kaizen
 • Kıyaslama
 • EFQM Mükemmellik Modeli
 • İlgili tarafların desteklenmesi
 1. Bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler kullanılarak Yaşam Koçluğu;
 • NLP
 • Uzak Doğu Filozofisi
 • Meditasyon
 • Yaşam tarzından kaynaklanan hastalıkların engellenmesi
 • Sağlıklı Yaşam
 • Beyin Jimnastiği

Excellence Consulting  Services;

 1. Business Excellence through scientific proven methods like;
 • Personal engagement,
 • VOC Voice of customer,
 • Six Sigma,
 • Lean Management,
 • Kaizen
 • Banchmarking
 • EFQM Excellence Model
 • Enhancement of Interrested parties
 1. Life Coaching through scientific proven methods like;
 • NLP
 • Far Eastern Philosophy
 • Meditation
 • Changing Lifestyle agains lifestyle diaseas
 • Wellbeing
 • Brain exercising

 

 

Referanslarımız;

Kaliten Danışmanlık olarak bugüne kadar iş yaşamında faaliyet gösteren küçük, orto boy ve büyük ölçekli birçok kuruluşa Excellence Consulting (Mükemmellik Danışmanlığı) sağladık, çalıştığımız firmalar ile bağlarımız kopmadı ve müşterilerimizin bize ihtiyacı oldukları her an yanlarında olmaya devam etmekteyiz.

 

Kaliten Danışmanlık olarak bilgi, birikim ve tecrübelerimizi edindiğimiz ülke ve şehirler;

 

Countries Visited

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Karlılık Danışmanlığı

 

Denetim
Denetim

Karlılık Danışmanlığı

Türkiye İş yaşamında kurum ve kuruluşların büyüme trendleri ile karlılık trendlerini karşılaştırdığımızda karlılığın büyüme oranlarına kıyasla çok zayıf bir seyir izlediğini üzülerek gözlemlemekteyiz. 2010 Yılında ilk 500 firmanın karlılığı % 7.6 iken 2011 yılında bu rakam %5.6 ve 2012 de aynı rakam %5.7, 2013 de ise %4.9 lara kadar gerilemiştir. Söz konusu seyir büyüyen Türkiye’de karlılığın büyümeye denk yönetilemediğini göstermektedir.

Şirketlerde karlılığı artırmak rekabet geçmişe göre göre daha zorlaşmıştır. Sürdürülebilir bir karlılık için şirketlerin kar artırma stratejisi, stratejik planı, hızlı ve güvenilir bir veri takip sistemi ve iyi bir yönetim sistemi olması gerekir. Bu sistemi kurmak ve işletmek tamamen bir sistem tasarımıdır.

Karlılığını artırmak ve sürdürülebilir karlar elde etmek isteyen tüm şirketler bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri benimsemelidirler yoksa deneme yanılma yöntemleriyle günümüz şartlarında rekabet etmek oldukça zordur.

Karlılık Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

 • Karlılık artırma stratejisi belirleme,
 • Stratejik plan hazırlama,
 • Kar merkezleri oluşturma,
 • Veri takip sistemi oluşturma veya revize etme,
 • Kar odaklı şirket kültürü oluşturma,
 • Karlılık konusunda yönetici ve çalışanları eğitme,
 • Raporlama ve kontrol sistemi kurma,
 • Maliyet optimizasyonu,
 • Dış kaynak kullanımının etkinleştirilmesi,
 • Maksimum üretim etkinliğine erişme yöntemlerinin tanımlaması,
 • Mevcut ve yeni müşterilerle etkin bir biçimde iletişime geçme yollarının belirlemesi,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini kısmak ve alıcıdan müşterilere kadar gelen bütün maliyetleri azaltmak için tedarik zincirini etkinleştirmek,
 • Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetini kısmak ve alıcıdan müşterilere kadar gelen bütün maliyetleri azaltmak için tedarik zincirini etkinleştirmek,
 • Maksimum üretim etkinliğine erişme yöntemlerini tanımlamak,
 • Kurum merkezinin etkinliği artırmak,
 • Satıcıdan müşteriye kadar olan ürün akışının desteklenmesi ve tedarik zincirinin geliştirilmesi,
 • Tedarik fonksiyonunuzun en iyi uygulama özellikleri ile karşılaştırılarak optimize edilmesi,
 • Tedarik işlemlerinin iyileştirilmesi, organizasyonun yeniden tasarımı ve işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması,
 • Değişim / dönüşüm faaliyetlerinin optimize edilmesi,
 • İşletme maliyetinin düşürülmesi ve israfı önleyerek karlılığın arttırılması,
 • Optimum stok seviyesinin belirlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, etkili bir dağıtım ağının oluşturulması, tedarikçiler ve yüklenicilerle doğru iletişimin kurulması,
 • Etkin bir dağıtım ağını oluşturmada destek sağlanması, satıcı/müşteri seviyesinde gerekli işbirliğinin analiz edilmesi,
 • Dış kaynak kullanımı ve paylaşım hizmetleri gibi farklı lojistik modellerinin analizinin yapılması,
 • İşe herhangi bir katkı sağlamayan aktivitelerin ortadan kaldırılması,
 • Kritik performans ve risk göstergelerinin geliştirilmesi ve yönetim seviyesine en uygun detayların sunulması,
 • Maksimum karlılığı sağlayan maliyetlendirme modelinin tasarlanması ve bu modelin aktivitelerin içine indirgenmesi,
 • Maliyet düşürme fırsatlarının belirlenmesi için kurumun genel gider yapısının ve organizasyonun incelenmesi,
 • Temel ve temel olmayan hizmet alanlarının yerine yeni, daha etkin ve düşük maliyetli modellere geçişin yapılması.

Karlılık Danışmanlığı

 

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

Karlılık Danışmanlığı

 

 

 

Kalite Yönetim Sistemi Nedir

Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Kalite Yönetim Sistemi nedir

Kalite Yönetim Sistemi,ürün ve hizmetlerin operasyonların her anında tanımlanan kalite kriterlerine göre sağlanmasını sağlama yeteneğine ulaşılmasına hizmet eder. Bu yolla kuruluş rekabet edebilir, koşullarına karşı strateji geliştirebilir ve müşteri odaklı üretim/hizmet gerçekleştirilebilir.

Kalite Yönetim Sitemleri orta ve uzun vadede katma değer, kuruluş başarısı,  sağlamayı hedefler.

Kalite Yönetim Sitemlerinin etki zinciri aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite nedir?

Kalite kavramı „belirlenen ve beklenen müşteri ve toplumsal gerekliliklerin ekonomik ve çevresel önlemler ile karşılanması“ şeklinde tanımlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite ne ölçüde gereklidir?

Bir kuruluşun ayakta kalabilmesi için müşteri tarafından belirlenen dış kalite şartlarının karşılanması mutlaka gereklidir. Sadece müşteri şartların karşılanması tek başına yeterli değildir. Kuruluş kaliteyi piyasa koşullarına göre adil olarak gerçekleştirilmesini garanti altına almalıdır.(İç kalite). Kalite Yönetim Sistemi hataların önlenmesi yoluyla maliyetleri düşürdüğünden ve üretim proseslerinin sonunda oluşan hataların maliyetlerini giderme olanaüğı sağladığı içinkuruluşlar içinzorunlu hale gelmiştir.

Kuruluş, kalite ile ilgili proseslerini sürekli iyileştirdiği, süreçlerin etkinliğini arttırdığı takdirde hata maliyetlerini minimize edebilir.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi dünya genelinde en çok tercih edilen sertifikasyon sistemidir. İso 9001 kapsamlı bir yönetim sistemi için çekirdek ve tüm sistem için temel oluşturur.

 

Kalite Yönetim Sistemi nedir?

 

İso 9001 Kalite Yönetim sisteminin sekiz temel şartı;

 

 1. Müşteri odaklılık
 1. Liderlik, sorumluluk
 2. İlgili tarafların katılımı
 3. Proses odaklı yaklaşım
 4. Sistem odaklı yönetsel yaklaşım
 5. Sürekli iyileştirme
 6. Gerçeğe dayalı karar verme yaklaşımı
 7. Karşılılı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Yönetim Sistemleri

Motivasyon ve Kalite Yönetim Sisteminlerinden İstifade Etme

Kalite Yönetim Sistemlerinin devreye alınması ile kayıp ve israf maliyetlerinde düşüşler başlar. İş süreçleri optimize edilir ve iş tekrarları azalır. İş süreçlerinde hata oranlarının düşmesi ile birlikte hata maliyetlerinde azalma görülür.

Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi ile maliyet verimliliğinin kapsamı birbiri ile bağlantılı değerlerdir. Kalite bilincinin kuruluşa sirayet ettirilmesi ve hedeflenen iyileştirme potansiyelinin başarısı verimliliği etkileyen önemli unsurlardır.

ISO 9001:2008 ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Faydaları;

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardını uygulamaya koyan kuruluşlar aşağıdaki fayları elde ederler;

 • Müşteri şikayetlerinin azalması
 • Müşteri odaklı yaklaşımın gelişmesi, çalışanlar ve yönetim tarafından benimsenmesi
 • Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarının yükselmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artması
 • İç ve dış performans ve süreç kayıplarının azalması. Performans kayıpları tekrarlanan süreçleri, katma değeri olmayan faaliyetleri içerir.
 • Organizasyonel gelişimin ve iç iletişimin teşvik edilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin yükselmesi
 • Çalışanların sorumlukluk ve farkındalık düzeyinin yükselmesi
 • İç süreçlerin ideal tasarıma ulaşması
 • Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması

Kalite Yönetim Sistemlerinin yanında Çevre ve İş Güvenliği yönetim Sistemleri önem kazanmıştır. Bu kapsamda „Entegre Yönetim Sistemleri“ Kalite Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini tek bir çatı altında entegre olarak yönetme imkanı sağlamaktadır. Bu yaklaşım OHSAS 18001, SCC/SCP gibi diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonuna imkan vermektedir.

 • Organizasyonun mevcut durumunun kayıt altına alınması, gap analizi, mevcut durum analizi vs.
 • Projede yer alan çalışanların entegrasyonu
 • ISO 9001:2008gerekliliklerininKalite Yönetim Sistemlerine adapte edilmesi uyumlaştırılması için danışmanlık
 • Kalite El Kitabı ve Kalite Dokümanlarının oluşturulması
 • İç denetimlerin yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Çalışanlara yönelik eğitimlerin yönetilmesi, planlanması ve değerlendirilmesi için danışmanlık
 • Kalite Yönetim sistemi için sertifikasyon hazırlığı ve talebin yapılması
 • Sertifikasyon sürecinde destek faaliyetleri