ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Müşteri Memnuniyeti-Bölüm 8.2.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Müşteri Memnuniyeti-Bölüm 8.2.1

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin ölçülmesi için kullanılan metodlardan birisi müşteri memnuniyetine yönelik yapılan ölçüm sonuçlarıdır. Kuruluşlar Yönetim sistemlerinin performansını ölçmek için müşteri algılamasını veya müşteri üzerindeki izlenimleri ölçebilirler. Ölçümlerein nasıl yapılacağı konusunda kuruluşlar kendilerine özgü metodlar belirleyebilir.

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla; müşteri memnuniyeti anketi, ürün ve hizmetler ile ilgili müşteri geri bildirimleri, iş kayıp zaafiyet analizleri, garanti kapsamında oluşan aksaklıklar, satıcılardan iletilen raporlar gibi yöntemlere başvurulabilir.

Üretim İzleme ve Ölçme Donanımın Kontrolü-Bölüm 7.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Üretim İzleme ve Ölçme Donanımın Kontrolü-Bölüm 7.6

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

Kuruluşlar ürün veya hizmetlerin daha önceden belirlenmiş olan kriterlere uygunluğu teyit etmek üzere gerçekleşen izleme, ölçme ve bu faaliyetler için gerekli altyapı ve donanımı tanımlamalıdır. Kuruluşlar izleme ve ölçme faaliyetlerine yönelik süreçleri oluşturmalıdır. İzleme ve ölçme sonuçlarının doğruluğunu garanti altına almak amacıyla donanım belirli periyotlarda doğrulanmalı veya kalibre edilmelidir. Kalibrasyon ve doğrulama süreçleri dokümante edilmelidir. Donanım gerekli hallerde ayarlanmalıdır. Ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek durumları engellemek amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Donanımın taşınması, depolanması veya bakımı sırasında oluşabilecek riskler gözönünde bulundurularak gereken emniyet tedbirleri alınmalıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Ürünün Muhafazası Bölüm 7.5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

Ürünün korunması, kuruluşlar ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunun devamlılığını sağlayabilmek için ürünleri müşterilerine teslim edilinceye kadar muhafaza etmelidir.

  • Ürünün ürün şartlarına uygunluğun iç proseslerden sevkiyata sürecine kadar bileşentüm parçalardahil sürdürülmesi sağlanmalıdır.
  • Ürün/hizmet uygunluğu tanımlanan taşıma, ambalajlama, depolama şartlarına ve koruma önlemlerine uymalıdır.

Ürünün korunması

  • Uygunluğun iç prosesten sevkiyataşamasına kadar bileşen tüm parçalardahil sürdürülmesi sağlanmalıdır.
  • Ürün muhafaza edilirken Kalite Yönetim Sisteminin tüm gerekliliklerine uyulmalıdır.
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmelidir.
  • Sistemin iyileştirilmesi için uygun metodolojiler, istatistik araçlar kullanılmalıdır.