İso 9001 Belgesi

İso 9001 belgesi
20. ve 21. Yüzyılı birbirinden ayıran en önemli fark, 20. Yüzyılda ürün veya mal üreten tüm firmalar iş yapabilirken, 21. Yüzyılda müşteri algısında fark yaratan (innovasyon) kurumlar ayakta kalabilmektedir. Rekabet ve pazar koşulları değerlendirildiğinde yatay ve dikey yapılarda benzer işleri gerçekleştiren binlerce kuruluş olduğu bilinmektedir. Şirketlerin iş yapma kabileyetleri ve hızları göz önünde bulundurulduğunda sahip oldukları güç yani maddi kabiliyet ile birlikte ciddi rekabet yaşanmaktadır. Rekabeti aşmak için çaba sarfeden şirketler bunun için birtakım yöntemler geliştirmektedirler. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
• Ürün veya hizmetlerin uluslararası kuruluşlar tarafından belgelenmesi, İso, CE, TSE EN vs.
• Ürün veya hizmetlerin müşterilerine en kısa sürede ulaştırılması
• Kalite standartlarının üst düzeye taşınması
• Servis, yedek parça, tamir hizmetlerinin hızı, kalitesi, verimliliği
• Hedef kitle ile servis kriterlerinin spesifik olması, belli bir kesime hitab etme
• Marka bilirnirliliği
• Reklam
• Medya desteği
İso 9001 belgesi dünya üzerinde kabul görmüş, şirketlerin kalite açısından durumunun göstergesi niteliği taşıyan ve firmalar hakkında belirli bir statü göstergesi sayılan bir belgedir. Bazı firmalar birbirleri ile ticaret yapmanın önkoşulu olarak İso 9001 belgesi şartı aramaktadır.
Kuruluşlar ihale önşartı veya altyüklenici sözleşmelerine koşul olarak belge zorunluluğunu koymaktadırlar.
Kuruluşlar müşterilerini arttırabilmek amacıyla İso belgesine ihtiyaç duymaktadırlar. Belge marka, tanıtım amacıyla kullanılmaktadır. Ürün veya hizmet ile ilgili tüm duyuru ve yayınlarda belgeye dair vurgu yapılmaktadır.
İso 9001 belgesi diğer yönetim sistemlerinin uygulanmasının önşartı niteliğindedir.Belge alındıktan ve etkin olarak uygulandıktan sonra diğer yönetim sistemleri için çalışmalar başlatılabilir. Belgenin alınmasından sonra yapılması gereken en önemli iş sistemin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması olmalıdır. Etkin olarak işlemeyen bir sistem ile birlikte belgenin hiçbir anlamı olmayacaktır. Burada temel mantık firmanın belgeye hizmet etmesi değil, belgenin firmaya hizmet etmesi şeklinde olmalıdır. Ülkemizde bu bilincin henüz oturmuş olduğunu söylemek mümkün olmamakla beraber etkin olarak çalışan sistemlere olan ihtiyacın giderek arttığı görülmektedir. İnanıyoruzki önümüzdeki yıllarda belgenin varlığından çok etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacak ve pazarda iyi olan belgelendirme ve denetim kuruluşları faaliyetlerini sürdüreceklerdir.
Kaliten Danışmanlık ekibi olarak bizler İso 9001 belgesi’nin varlığından çok etkinliğini sorgulayan ve işletmenize yönelik çözümler üretme noktasında kalite standartlarınızın arttırılması için çalışmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti, Şikayet Yönetim Sistemi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi temel maddeler aşağıda kullanımınıza sunulmuştur.

Genel anlamda İso 9001 ile benzer nitelikte olmakla beraber jenerik sıralama şeklindedir. İso 9001 standardı  müşteri memnuniyeti konusunu 4 madde altında inceler, iso 10002 standardı bu 4 başlığın detaylı olarak analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve müşteri şikayetlerinin nasıl ele alınacağı hakkında kılavuz niteliğinde kullanılmalıdır.

 

ISO 10002 Standardının Madde Başlıkları:

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 ISO 9001:2000 ve ISO 9004:2000 standardları ile ilişki

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Şikâyetçi

3.2 Şikâyet

3.3 Müşteri

4 Kılavuzluk prensipleri

4.1 Genel

4.2 Görünürlük

4.3 Erişilebilirlik

4.4 Cevap verebilirlik

4.5 Objektiflik

4.6 Ücretler

4.7 Gizlilik

4.8 Müşteri odaklı yaklaşım

4.9 Hesap verebilirlik

4.10 Sürekli iyileştirme

5 Şikâyetleri ele alma çerçevesi

5.1 Taahhüt

5.2 Politika

5.3 Sorumluluk ve yetki

6 Planlama ve Tasarım

6.1 Genel

6.2 Hedefler

6.3 Faaliyetler

6.4 Kaynaklar

7 Şikâyetleri ele alma prosesinin çalıştırılması

7.1 İletişim

7.2 Şikâyetin alınması

7.3 Şikâyetin takip edilmesi

7.4 Şikâyetin alındığının bildirilmesi

7.5 Şikâyetin ilk değerlendirmesi

7.6 Şikâyetlerin araştırılması

7.7 Şikâyetlere cevap verme

7.8 Kararın bildirilmesi

7.9 Şikâyetin kapatılması

8 Sürdürme veya iyileştirme

8.1 Bilginin toplanması

8.2 Şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi

8.3 Şikâyetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet

8.4 Şikâyetleri ele alma prosesinin izlenmesi

8.5 Şikâyetleri ele alma prosesinin tetkiki

8.6 Şikâyetleri ele alma prosesini yönetimin gözden geçirmesi

8.7 Sürekli iyileştirme

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya Danışmanlık

Kaliten Danışmanlık olarak başta İstanbul olmak üzere  Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya ve Türkiye’nin Tüm Bölgelerinde Danışmanlık, Eğitim, Denetim Hizmetleri vermekteyiz.   İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya ve Türkiyenin tüm bölgelerinde yanınızdayız.

İso Kalite Yönetim Sistemleri, Entegre Yönetim Sistemi Danışmanlık,İso 9001- İso 14001- İso 18001- İso 10002 Yönetim Sistemeleri Eğitim ve Denetim Hizmetleri vermekteyiz.

Yönetim Sistemleri, Entegre Yönetim Sistemi;

Entegrasyon, altyapı kurulumu, temel  eğitim, iç denetçi, iç tetkikçi eğitimleri, süreç metodolojisi, toplam kalite yönetimi, kurumsal yönetim, risk yönetimi, yönetim danışmanlığı, denetim, danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle irtbata geçebilirisiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Bölümler

TSE EN ISO 9001 standardı temel bölümleri şağıdaki kategorilerden oluşur, Kalite Yönetim Sistemi standardı temel olarak 8 maddede incelenir.

Kapsam
2. Atıf yapılan standartlar
3. Terimler ve tarifler
4. Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5. Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
6. Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7. Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.4 Satın alma
7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Kalite Politikası-Bölüm 5.3

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

  • Kalite Politikası organizasyonun amacına uygun olmalıdır.
  • Koşulları karşılama ve sürekli iyileşme taahhüdünü içermelidir.
  • Kuruluşun her kademesinde anlaşılmış ve uygulanmakta olmalıdır. Kalite Politikası kurum içerisindeki tüm fonksiyonlara iletilerek anlaşılması sağlanmalıdır.
  • Uygunluğun sürekliliği açısından periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
  • Kalite Politikası mutlaka üst yönetim tarafından belirlenerek onaylanmalıdır.
  • Politika Kalite Yönetim sisteminin sartlarına uyulma ve şartların iyileştirilmesi konusunda taahütleri içermelidir.
  • Politika hedeflerin oluşturulmasına ve gözden geçirilmesine yönelik çerçeve vazifesi görmelidir.